• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Spolupráce B&R a VUT v Brně

04.10.2016
Foto robot
Lanový robot se šesti stupni volnosti je výsledkem společné práce B&R a VUT v Brně.

Paralelní lanový robot – polohovací systém se šesti stupni volnosti

Lanový robot umožnuje manipulaci s předmětem paralelně zavěšeným na několika napnutých lanech. Navíjením a odvíjením těchto lan pomocí servopohonů dochází ke změně polohy a orientace předmětu v prostoru. Velký dosah lan je největší výhodou této zajímavé kinematiky. V praxi se nabízí použití pro manipulaci na velké vzdálenosti: například při lakování trupů letadel nebo lodí.

Pohyblivý model lanového robota vznikl jako diplomová práce FEKT VUT v Brně za využití inovativních hardwarových i softwarových technologií B&R. Technologie mapp umožnila pohodlně zapouzdřit kinematické transformace robota. Díky originálnímu mechanickému řešení závěsu lan dosahuje robot rychlosti 6 m/s, zrychlení 10 g a polohuje s přesností 0,01 mm.

mapp technology

Pro integraci robota jako elektromechanické komponenty nabízí B&R technologii mapp. Tato technologie dovoluje pracovat s robotem v prostředí B&R Automation Studio metodou "plug and play". To zahrnuje využití předkonfigurovaných sad parametrů a grafického rozhraní pro nastavení a diagnostiku robota. „Redundantní paralelní kinematika lanového robota krásně ukazuje, co B&R rozumí pod pojmem Jedno řízení pro všechny typy robotů.“ říká Tomáš Prchal, B&R Global Technology Manager, Metal and Robotics.

Synchronizace os díky sběrnici POWERLINK

Polohování předmětu zajišťuje osm lan řízených servopohony ACOPOSmicro. Všech osm pohonů je syn-chronizováno sběrnicí POWERLINK.

Foto robot
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.