• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Budoucnost je v mechatronice

22.02.2012
BuR_ASW_EPLAN
Úzká spolupráce mezi společnostmi B&R a EPLAN zajišťuje optimální integraci v prostředí Automation Studio, jednotný postup prací a stálou podporu uživatele.

Vývoj s nástroji Automation Studio od B&R a EPLAN Electric P8

Eggelsberg/Monheim – Dříve jasné hranice mezi mechanickou konstrukcí, elektrotechnikou a softwarem strojů a strojních celků se více a více stírají. Pochopitelně je tedy třeba, aby vývojové nástroje používané v těchto oblastech spolu navzájem spolupracovaly stejně těsně jako sami vývojáři. B&R a EPLAN vycházejí tomuto trendu aktivně vstříc vývojem jednotného rozhraní mezi nástroji B&R Automation Studio a EPLAN Electric P8. Cílem je dále zvýšit užitnou hodnotu těchto nástrojů pro uživatele.

Jednotné rozhraní zvyšuje produktivitu při projektování

„Naši zákazníci mohou z prostředí nástroje Automation Studio snadno přebírat sestavy hardwaru a příslušné tabulky mapující V/V, takže se vyhnou zbytečnému opakovanému vkládání vstupních údajů a dalším nadbytečným činnostem, a tudíž zkrátí dobu a sníží náklady potřebné na vývoj,“ říká Rainer Burgard, Key Account Manager ve společnosti EPLAN se sídlem v německém městě Monheim. Sestavu hardwaru od B&R obsaženou v projektu vytvořeném v prostředí EPLAN Electric P8 lze do hardwarové struktury projektu v prostředí Automation Studio začlenit pouhým stisknutím tlačítka. Inteligentní porovnávací mechanismus poté zjistí, v čem se oba projekty co do použitých komponent shodují a kde došlo ke změně.

Neustálá obousměrná synchronizace projektů

Inteligentní importní a exportní mechanismy výrazně usnadňují nezbytné každodenní činnosti provázející současné používání několika různých vývojových nástrojů. Společnosti B&R a EPLAN jdou však ještě o krok dále – projekt elektrické části zařízení a projekt automatizačního systému jsou navzájem neustále obousměrně synchronizovány.

Umožňuje to nová komplexní funkce „Round-Trip Engineering“, která zajišťuje, že oba projekty jsou neustále navzájem v souladu a oba obsahují v daný okamžik aktuální údaje. Přínosy jsou zřejmé: „Automatická výměna dat zabraňuje vzniku chyb, které mohou jinak vzniknout během interdisciplinární komunikace v týmu vývojářů. Tím se dosahuje vyšší kvality výsledného produktu, která následně vede k úspoře nákladů při jeho používání,“ říká Heinz Fürnschuss, technický manažer ve společnosti B&R zodpovědný za vývoj rozhraní pro společnost EPLAN. „Protože dokumentace stroje a jeho systémů včetně softwaru je vždy aktuální a synchronizovaná, lze veškeré úpravy provádět rychleji, snáze a levněji.“

O B&R

B&R je soukromá společnost se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.

Více informací najdete na www.br-automation.com

V případě otištění této zprávy pošlete prosím kopii na:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbHMag.
Oddělení komunikace
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe

BuR_ASW_EPLAN
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.