Please choose country and language

Vyšší kvalita služeb díky portálu vraceného zboží

Portál vraceného zboží slouží k rychlému a efektivnímu vyřizování oprav a reklamací. K výhodám tohoto portálu patří mimo jiné snadné sledování oprav, hladký tok informací mezi zákazníky a společností B&R a dostupnost všech dokumentů k objednávce servisních služeb (opravy nebo reklamace) na webu.

Portál vraceného zboží

Please choose country and language

B&R Logo