Please choose country and language

B&R zůstává plně v provozu a funguje směrem k zákazníkům během krize způsobené onemocněním COVID-19.

Rozšíření onemocnění COVID-19 drží svět v napětí od začátku roku 2020. Obrovské zdravotní riziko spolu s vládními nařízeními vedlo k tomu, že většina společností po celém světě čelí novým hospodářským výzvám. B&R na tuto situaci reagovala rozhodně a obezřetně hned od začátku, a proto je stále plně k dispozici svým zákazníkům.

Včas byla zavedena opatření jako práce z domova a oddělení směnných týmů ve výrobě. Zůstali jsme také v kontaktu s našimi obchodními partnery pomocí online meetingů, kdykoli to bylo možné a vhodné. Tímto způsobem jsme zajistili kontinuitu našich globálních operací.

Stále spolehlivě dodáváme naše výrobky

Díky systematickým postupům a pevnému nasazení všech zaměstnanců jsme byli a stále jsme plně k dispozici našim zákazníkům. Samozřejmě sledujeme další vývoj míry infekce, dbáme na dodržování všech předpisů stanovených úřady a nadále chráníme našich 4000 zaměstnanců, jejich rodiny, provoz B&R a naše obchodní partnery.

Díky naší prozíravé skladovací strategii nebyl narušen tok materiálu a my jsme byli a stále jsme schopni dodávat zboží v souladu s potřebami zákazníka. Zásoby v našich hlavních skladech v Eggelsbergu, Šanghaji, Atlantě a Pune jsou stále vysoké. Kromě toho jsme zajistili dostatečnou přepravní kapacitu, abychom byli schopni obsluhovat zákazníky po celém světě.

Povinná mezinárodní cestovní omezení zůstávají výzvou pro naše zákazníky, obchodní partnery a pro B&R. Musíme prozatím pracovat ve stanovených mezích, dokud nebudou zrušena omezení a dokud se nevrátíme k zavedeným metodám. Lokální návštěvy v jednotlivých zemích jsou možné v souladu nařízení místní vlády.

Rozsáhlá podpora pomocí nástrojů pro vzdálenou údržbu

Díky nástrojům pro vzdálenou údržbu nabízí B&R podporu zákazníků během uvádění do provozu a servisu. Mnoho obchodních partnerů využívá těchto možností a oceňuje vysokou efektivitu našich řešení. Kromě toho jsme rychle zavedli platformy pro online spolupráci pro školení, schůzky a diskuse, abychom zajistili pokračující interakci se zákazníky a dalšími obchodními partnery.

Stejně jako před krizí zůstává náš závazek poskytovat služby zákazníkům nezměněný. Celý tým B&R je všem zákazníkům plně k dispozici. Kapacita provozu je pravidelně přizpůsobována měnícím se požadavkům. B&R pokračuje v neustálém investování do nejmodernějších technologií a inovací v oblasti automatizace strojů.

Stabilní finanční situace

Ekonomicky je B&R ve zdravém a stabilním stavu. V průběhu let byly vytvořeny finanční rezervy. Kromě toho je B&R ještě silnější díky členství ve skupině ABB. Krize COVID-19 dosáhla vrcholu v Číně před několika týdny a země se vrátila k normálnímu životu, a to jak veřejně, tak ekonomicky. B&R Čína je opět v plném provozu a funguje na stejné úrovni jako před COVID-19. To dává ostatním zemím po celém světě důvěru v rychlé ekonomické zotavení, jakmile pomine vrchol infekce.

Přejeme našim obchodním partnerům vše nejlepší na jejich cestě z této krize. Náš tým po celém světě bude jako vždy spolupracovat s nejvyšší odhodláním, aby byl i nadále vaším spolehlivým partnerem.

Váš B&R Tým

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo