Please choose country and language

Zdravotní rizika a regulační opatření způsobují ekonomické problémy většině společnostem na celém světě. B&R nicméně zůstává plně funkční a věnuje se svým zákazníkům. Se závazkem poskytovat prvotřídní služby a s vědomím globálních výzev jsme se rychle a rozhodně přizpůsobili častým změnám - a tento proces stále pokračuje.

Udržujeme kontakt s našimi obchodními partnery, ať už online nebo pokud je to možné a vhodné, i osobní kontakt, přičemž se vždy snažíme zajistit kontinuitu našich globálních služeb a podpory.

Propojeni jako nikdy předtím

Online nástroje B&R pro vzdálenou správu dobře slouží našim zákazníkům ve všech fázích uvádění do provozu a při servisu. Online platformy pro spolupráci při školeních, schůzkách a diskusích podpořily a dokonce posílily naši každodenní interakci se zákazníky a partnery. Náš závazek k technologiím budoucnosti a neustálým inovacím pomohl našim zákazníkům bezproblémově vylepšit jejich stroje a vyjít z této bezprecedentní doby konkurenceschopnější než kdykoli předtím.

Závazek bezpečnosti

Dbáme na bezpečnost našich zaměstnanců, ať už jsou v našich kancelářích, pracují na dálku nebo podporují naše zákazníky přímo na místě. Podle pokynů místních úřadů a v nejlepším zájmu našich zaměstnanců byla po celém světě zavedena příslušná opatření. Patří mezi ně pečlivá hygienická opatření v kancelářích i výrobním závodě.

Děkujeme za vaši trvalou důvěru,
Váš B&R tým

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo