Please choose country and language

V souladu s hodnotami naší společnosti vnímáme naše životní prostředí jako prostředí, ve kterém pracujeme jako cenné aktivum, a proto jednáme odpovědně, abychom chránili všechny přírodní zdroje.

Očekáváme, že naši dodavatelé plní svou povinnost partnera, který chrání a zajišťuje zdraví, bezpečnost a ochranu osob a životního prostředí.

Konfliktní nerostné suroviny:

Americký zákon "Dodd Frank Act" obsahuje pravidla, díky nimž společnosti zajišťují, že jimi vyráběné výrobky neobsahují žádné "konfliktní nerostné suroviny".

"Konfliktní nerostné suroviny" jsou minerály nebo drahé kovy (jako například tantalum (Ta), cín (Sn), zlato (Au) a wolfram (W)), které jsou vytěžené v Demokratické republice Kongo, nebo sousedních státech pod kontrolou ozbrojené skupiny, a které slouží k financování konfliktů v tomto regionu.

V tomto kontextu očekáváme, že naši obchodní partneři dodržují předpisy pro volný nákup těchto nerostných surovin.

Please choose country and language

B&R Logo