• Website
 • Produktové označení
 • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
Čeština

Please choose your country:

B&R Logo

Tiskový průmysl

Druck-001

Výroba tiskových médií budoucnosti

Tisková média budoucnosti budou atraktivní, promyšlená a individualizovaná. To vyžaduje vysoce výkonné a dostupné výrobní systémy, které umožňují co nejrychlejší výrobu a nejkratší dodací termíny. Vysoká úroveň automatizace systému s digitálním řízením pracovních postupů je nezbytnou podmínkou ekonomicky úspěšného výrobního procesu. Automatizace je klíčovou technologií pro výrobu tiskových médií budoucnosti.

Druck-003

Přizpůsobení se trhu

Rostoucí individualizace a personalizace tiskových médií pro výběrový, zákaznicky orientovaný marketing znamená růst významu malých zakázek a malých výrobních sérií. Společnost B&R jako partner pro automatizaci je připravena úspěšně se vypořádat s požadavky na rostoucí flexibilitu výroby, zkracování prostojů, minimalizaci odpadu a zvyšování produktivity při propojování strojů.

Druck-002

Stabilita a bezpečnost investic

Předvídatelný vývojový proces zaručuje trvalou hodnotu strojů a systémů. Předdefinované funkce s možností konfigurace pro různé strojní procesy snižují náklady na vývoj softwaru. Individuální požadavky zákazníků lze implementovat s použitím softwarových knihoven, které odpovídají mezinárodním standardům, a vlastních funkčních bloků vytvořených na základě technologického know-how zákazníka. Škálovatelnost a úplná kompatibilita hardwarových výrobků jsou zárukou návratnosti investic u veškerého vyvíjeného softwaru.

Druck-004

Řešení pro výrobní linky

Je to stejné jako v týmových sportech. Integrované výrobní linky s vysokou úrovní automatizace jsou závislé na komplexním úsilí. Společnost B&R jako poskytovatel řešení nabízí technologii pro optimalizaci digitálních postupů. Synchronizované interakce mezi jednotlivými výrobními procesy zajišťuje průmyslový Ethernet pracující v reálném čase.

Uhr 24-7

Vysoká úroveň dostupnosti při nepřetržitém provozu

Náročné tržní prostředí má za následek, že stále více systémových rozhodnutí je přijímáno na základě celkových nákladů. Výjimečná úroveň dostupnosti systému, výjimečná výkonnost strojů, jednotné funkce, snadno použitelná modulární zařízení, kompatibilita v rámci celého systému a efektivní síť celosvětové podpory jsou zárukou významných úspor celkových nákladů. Ve společnosti B&R získáte partnera, který se vyplatí.

Už jste viděli?

DRUPA 2012 – dojmy

Vyjádření zákazníků - Tisk

Z počítače na tiskovou desku
01_Computer to Plate
 • Vysoká úroveň přesnosti polohy
 • Vysoká úroveň synchronizace
 • Maximální rozlišení
Navíjení
02_Auf- und Abwickeln
 • Regulace tahu s válcem pro měření síly
 • Ovládání tanečníku
 • Kompenzace setrvačnosti hmoty
 • Výměny rolí za provozu
Tisk na role
03_Rollendruck
 • Nejvýkonnější synchronizace
 • Velmi přesné úhlové rozlišení
 • Flexibilní vytváření skupin tiskových jednotek
Řízení registrů
04_Bogendruck
 • Podélné a stranové řízení soutisku
 • Minimalizace odpadu
 • Zpracování signálů čidel
 • Efektivní diagnostika díky úplné integraci
Potisk výrobků
05_Bedrucken von Gegenständen
 • Aplikace barvy podle výrobku
 • Přesné umístění obrazu
 • Automatické čištění
 • Přesná tolerance překrytí
Tisk na jednotlivé listy
06_Registerregelung
 • Řídicí značky pro posun stránky
 • Vysoce dynamický válcový přepínač
 • Automatická výměna desek
 • Souvislé podávání listů
Skládání
07_Falzen
 • Automatizovaná konfigurace formátu
 • Sledování listů podle řádků
 • Velmi rychlé změny formátu
 • Automatické měření referenčního listu
 • Automatická konfigurace systému
Řazení a sešívání
08_Sammeln und Heften
 • Automatická konfigurace formátu
 • Automatická synchronizace všech podavačů
 • Sekvenční monitorování
 • Selektivní vazba
 • Dynamická konfigurace stroje
Snášení
09_Zusammentragen_Neu_sw
 • Elektronické vedení hřídele
 • Řízení listů
 • Jemný posun listů bez maziva
Knižní vazba
10_Block Binden
 • Synchronizované kroky zpracování
 • Dávkování lepidla
 • Trvanlivost lepené vazby
 • Řízení teploty lepidla
Ořez a lisování
11_Schneiden und Stanzen
 • Automatická konfigurace formátu
 • Řízený kontaktní tlak
 • Čistě oříznuté okraje
Vkládání a lepení
12_Einstecken Einkleben
 • Individuálně vkládané přílohy
 • Sledování výrobků
 • Dynamická konfigurace softwaru stroje
 • Rychlé a velmi přesné měření tloušťky
 • Kontrola kvality online
Manipulace s materiálem a skladování
13_Fördern und Speichern
 • Systémy přepravy listů
 • Systémy cyklických přepravníků
 • Sledování výrobků
 • Technologie navíjení
 • Technika obracecích tyčí
Adresování a balení
14_Adressieren und Verpacken
 • Přesné počítání výrobků
 • Vysoce přesné odebírání výrobků z dopravníku
 • Individuální adresování
 • Synchronizace s vkládacím strojem
Stohování a paletizace
15_Kreuzlegen und Palettieren
 • Vysoká úroveň přesnosti pro skladování
 • Chráněné skladování výrobků
 • Možnost výběru libovolného typu
 • Synchronizace s výstupním dopravníkem
 • Krátké doby cyklů
Řešení pro výrobní linky
16_linien-lösungen
 • Formát JDF
 • Úplné digitální řízení postupů
 • Propojení s ERP
 • Synchronizace v reálném čase
 • Dynamická konfigurace stroje
 • Redundantní výrobní linky
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.