"Od vrtů až po čerpání - B&R je ten správný partner."

B&R spolupracuje s předními ropnými a plynárenskými společnostmi více než 25 let. Dosud bylo nainstalováno více než 10.000 řídicích systémů v aplikacích pro UPSTREAM, MIDSTREAM a DOWNSTREAM.

Výzvy do budoucna

Nejnaléhavější výzvy vyplývají z konfliktu mezi rostoucí poptávkou a poklesem rezerv. Zvládnutí tohoto balancování vyzývá k posílení investic do účinnějšího využívání zdrojů a manipulační techniky, aby bylo možné vyřazené ropné a plynové pole znovu otevřít využít jejich zbývající zdroje. Totéž platí pro nevyužité zdroje, včetně oblastí, které nebyly dříve hospodárně využívané, jako ropné písky, frakcionace a hlubinné vrtání. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou také zvyšuje význam skladování a zkapalnění zemního plynu (LNG) a dálkových dopravních tras (např. ropné depa a rozšíření ropovodů). Posílení ekologických předpisů se proto stává stále důležitějším faktorem.

Řešení

Řešení od B&R jsou zapojena v každém jediném kroku procesu - od těžby a výroby k přepravě, skladování a fakturaci. To je důvod proč je B&R ta správná volba.

B&R nabízí řešení od řadičů (až do úrovně SIL3) až po DCS / SCADA / Batch úrovně, včetně propojení do systémů úrovně 2 (zasílání /MES/MIS).

B&R spolupracuje s ropnými a plynárenskými společnostmi přímo i nepřímo - prostřednictvím autorizovaných partnerských firem s rozsáhlým know-how. Naši zákazníci získávají optimální podporu od našich obchodních zástupců i aplikačních techniků s cílem vypracovat nejlepší možné řešení.

Koncoví uživatelé si mohou vybrat jako svého dodavatele buď B&R, SI nebo EPC.

Vize

Naším cílem je dosáhnout integrované automatizace všech funkcí uhlovodíkových zdrojů energie, jako jsou plyn, ropa a destiláty - bez ohledu na to, zda jsou používány průmyslovými nebo soukromými spotřebiteli.

Všechny potřebné informace jsou neustále plně k dispozici, což zajišťuje transparentnost všech procesů a efektivní plnění požadavků. Tyto informace zahrnují například:

 • Vyšší dostupnost systému,
 • Optimalizace procesů vyhodnocením efektivity (Key Performance Indicators),
 • Vyhledání a odstranění kapacitních úzkých míst
 • Snížení nákladů zvýšením energetické účinnosti a úspory
 • Modernizace vybavení
 • Efektivní a čisté využití vody,
 • Zvýšení bezpečnosti dodávek zákazníkům pomocí meziskladů plynu, ropy a rafinovaných produktů,
 • Kombinované procesy a výroba elektřiny zvyšují dostupnost systému.

Jak vypadá ideální automatizační nebo DCS systém? Musí být robustní, určený pro extrémní podmínky (-40 ° až +70 °), a musí zajistit vysokou úroveň dostupnosti. Výrobci DCS systémů musí nabízet konečné škálovatelné řešení s jednoduchou licenční politikou.

Místní, decentralizované struktury vyšší úrovně musí být snadno implementovány do jednotlivých systémů. V rámci našich lokálních služeb nabízíme také poradenství, inženýring a údržbu systému.

Německá kancléřka Angela Merkel při slavnostním otevření čerpací stanice zemního plynu v Abu Dhabi, která využívá řídicí technologii B&R skrye firmu Bauer.
Upstream

Upstream

 • Plynové vrty, plynové vrty se vstřikovacími stanicemi, tyčová čerpadla
 • Těžební stanice
 • Separátory pro olej, vodu, plyn a jiné materiály
 • Plynové a regenerační stanice
 • Spalování
Midstream

Midstream

 • Přenosové stanice
 • Plynovod - kompresorové stanice, telemetrické stanice, detekční systémy
 • Analýza kvality plynu
 • Výpočet clony (AGA8, AGA NX19, SGERG, ISO5167, Speed of Sound, DSfG)
 • Reporty (standardní nebo zákaznické)
 • Telemetrické zprávy (IEC60870-5-101/104 použity na úrovni DCS systému)
Downstream

Downstream

 • Ropné terminály (sledování dodávek, zahřívání/čerpání/mytí, dočasné uskladnění, celková fakturace, expedice a reporting)
 • Plynové terminály
 • Skladování plynu (příchozí a odchozí režim, řízení komprese, výpočet objemu, sledování průtoku plynu, expedice a reporting)
 • Sklady a čerpací stanice
 • Přenosové stanice u subdodavatelů

Certifikáty

Certificate of Conformance EAC

RostechNadzor

Pattern approval certificate for measuring instruments

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo