Please choose country and language

Plnicí systémy s přesností mikrosekund

B&R platforma může řídit hladinově i průtokově založené plnicí procesy a v reálném čase synchronizovat ventily a senzory. POWERLINK a NetTime umožňují synchronizaci v řádu µs, což je u nejsložitějších procesů vyžadováno.

Řízení pohybu s maximálním výkonem

Výrobní linkou může projít až 2000 výrobků za minutu díky protokolu reálného času Ethernet POWERLINK a komplexní škále řešení pro řízení pohybu od B&R. B&R umožňuje zákazníkům zvýšit nejen produktivitu, ale i kvalitu.

Cyklus komunikace 400 µs a proudový regulátor s cyklem 50 µs umožňují extrémně rychlé, událostně řízené přechody vačkových profilů, které jsou pro dnešní vysokorychlostní balení vyžadovány. Bez jakéhokoliv programování pohon kompenzuje odchylky od vačkového automatu každých 400 µs. Tento nevídaný výkon je kompletně nezávislý na použitém řídícím PLc bez oledu na to, kolik virtuálních nebo reálných os je v aplikaci použito.

Rychlé vstupy na servozesilovačích ACOPOS jsou zpracovány v řádu mikrosekund, čímž se perfektně hodí pro aplikace jako registrace tiskových značek, synchronizace pásů, rotační nebo letmé řezání a kontrolu kvality. Tyto rychlosti umožňují reagovat v reálném čase a zajišťují hladší přechody mezi jednotlivými pohyby bez jakéhokoliv vlivu na vývoj aplikačního software.

Lepení, značkování a detekce odpadu s přesností 1 µs

Technologie NetTime umožňuje vysoce přesnou synchronizaci v reálném čase s využitím průmyslové sítě POWERLINK. Jednotlivé enkodéry (reálné i virtuální) a distribuované vstupy a výstupy jsou synchronizovány s přesností 1 µs.

To eliminuje potřebu externích zařízení pro synchronizaci digitálních vaček, které jsou v rychlých balicích aplikacích hojně využívány. Příkladem mohou být zařízení pro letmé nanášení lepidla, značící stroje nebo odebírání odpadu.

Digitální výstupy s technologií NetTime mohou být řízeny s přesností 125 ns. Stejným způsobem mohou být zaznamenávány vysokorychlostní značky (tiskové značky nebo značky pro identifikaci výrobků) s přesností 1 µs.

Hotové komplexní technologické knihovny umožňují uživatelům pomocí jednoduchých rozhraní konfigurovat interakce mezi snímači pozice a akčními členy. To vše s automatickým převodem čas/pozice a "dead time" kompenzací.

Automatická identifikace lepicí jednotky

Koncoví uživatelé vyžadují maximální flexibilitu své výroby, což je jeden z motivů pro investice do nových modulárních mechatronicky navržených etiketovacích strojů. Komponenty pro lepení musí být vyměnitelné ze stroje na stroj velmi rychle, což jde ruku v ruce s vlastnostmi průmyslové sítě Ethernet POWERLINK. Vlastnosti jako jsou automatická identifikace stanic a podpora "Hot plugging" umožňují spolehlivé a rychlé výměny bez nutnosti zastavení výroby. To zvyšuje produktivitu stroje, dobu kdy je k dispozici a parametr OEE.

Kompletní řízení pohybu

Při používání elektronických vačkových profilů na balicích strojích je nutné tyto profily měnit velmi rychle přímo na běžícím stroji. Příkladem může být změna produktu, stylu balení, korekce tiskových značek, paralelní funkce "cut-and-seal, sledování dopravníku nebo manipulace s produktem. B&R vačkový automat umožňuje obsluze výměnu vačkových profilů na kontroléru bez nutnosti nových výpočtů. Vývoj aplikace se stává tím pádem rychlejší a snažší, zatímco je nezávisle garantován dostatečný výkon CPU, síťová konektivita a počet řízených os.

Vačkový automat umožňuje generovat nové profily každých 400 µs přímo v servozesilovači. Programátor může definovat spoustu omezujících podmínek a limitů jako je typ profilu, pozici, rychlost, zrychlení a rotaci. Optimální přechodový profil je generován v reálném čase a bere v úvahu všechny události, které se v daný čas vyskytují.

Vačkový automat od B&R kombinuje výhody centralizovaného programování, distribuovaného výkonu a flexibilních změn profilů. Vačkové profily jsou programovány a konfigurovány ve vývojovém prostředí Automation Studio. Vačkový automat je 100% softwarové řešení, které je standardní součástí každého servopohonu ACOPOS.

Řízení pohybu s optimálním výkonem

Řízení pohybu s B&R hardwarem má ten správný výkon, který potřebujete k dosažení nejlepší kvality uzavírání současně s dosažením nejvyšších výrobních rychlostí. Používáním funkčních bloků MC_MoveAdditive a MC_BR_TorqueControl z rodiny PLCopen, můžete přepínat mezi polohovou a vysoce přesnou momentovou vazbou během 400 µs.

Řízení rotačních stolů

B&R nabízí řešení pro řízení pohybů, které je naprosto nezávislé na typu použitého pohonu. Je jedno, zda je použit krokový motor, servo, nebo momentový motor. Díky Generic Moton Control (GMC) mají výrobci strojů naprostou volnost ve výběru pohonu, který daný projekt vyžaduje. Tento přístup zajišťuje nejlepší poměr cena/výkon, bez nutnosti zasahovat do již vyvinutého softwaru. Kompaktní serva nebo krokové motory společně s jednotkami ACOPOSmicro pokrývají celé výkonové rozpětí potřebné pro řízení rotačních stolů pro etiketovací zařízení.

Uchování energie pomocí aktivního zdroje

V každém výrobním procesu je nutné kontinuálně zrychlovat a zpomalovat strojní součásti představující zátěž pohonů. Servo pohon ACOPOSmulti mění kinetickou energii během brzdění na energii elektrickou a může ji vracet zpátky do elektrické sítě. Až 30 procent celkové energie je možné rekuperovat zpátky, což představuje potenciál pro úspory.

Rekuperací energie navíc předchází přeměně brzdné energie na teplo v brzdících rezistorech, což vede k nižším nákladům na drahé chladící systémy. Tento princip rekuperace energie je nejenom velmi efektivní, ale i ohleduplný k životnímu prostředí.

Rovnání lahví a etiket bez kamer

B&R vyvinulo výkonný systém zpracování obrazu, který určuje orientaci lahve bez použití kamery. Místo toho jsou použity standardní senzory, které detekují drážkování lahve. Standardní analogový vstup X20 čte data se vzorkovací periodou 100 µs a ukládá je do bufferu přímo v I/O modulu. Algoritmus poté analyzuje nashromážděná data a vypočítá potřebný rotační pohyb pro otočný stůl.

Celý proces natočení zabere méně než 400 ms a zahrnuje:

 • Drážkování / Pořízení obrazu
 • Přenos dat a výpočet algoritmu
 • Generování pohybového profilu
 • Pohyb otočného stolu
 • Samotné nanesení etikety
Řízení obalové fólie – specialita B&R

Všechny typy obalového materiálu, zahrnující i ultratenké a elastické folie, mohou být zpracovávány pomocí technologické knihovny od B&R. Automatické řízení rychlosti a prediktivní chování regulátoru rychlosti a zrychlení udržuje potřebné napětí obalového materiálu během zrychlení a zpomalení vysokorychlostních balicích stojů.

 • Navíjení/Odvíjení s otevřenou regulační smyčkou založené na momentovém řízení
 • Navíjení/Odvíjení s uzavřenou smyčkou na základě zpětné vazby od analogového tanečníku
 • Navíjení/Odvíjení na základě zpětné vazby od digitálního snímače polohy
 • Automatická výměna role na základě přesného bezsenzorového výpočtu průměru
 • Inteligentní prediktivní korekce zachycení tiskových značek díky knihovně MC_BR_RegMarkCapture
 • Přesné řízení teploty topení a chlazení s integrovaným algoritmem automatického ladění parametrů
Shoda s předpisy FDA 21 CFR part 11

Veškerý B&R hardware a software je plně kompatibilní s předpisy FDA 21 CFR Part 11. B&R přináší zákazníkům navíc technologickou knihovnu, která podporuje všechny FDA kritéria pro elektronické záznamy a podpisy.

Dokonalá integrace vážících systému s vysokou přesností

Kompletní řešení pro balení potravin a tekutin od B&R přináší neobyčejné řešení s výjimečnou přesností. Vážící systémy mohou být hladce integrovány do řídicích systémů vertikálních balicích strojů tak, aby přinášely flexibilitu, produktivitu a jednoduchou údržbu.

 • Přímé řízení vibračních vstupů pro materiál
 • Plný tenzometrický můstek s 24-bit přechodníkem a rozlišením 7,5 kHz, přímo připojený do modulů X20 nebo X67
 • Krokové nebo bezkartáčkové motory pro řízení násypek
 • Softwarový algoritmus pro optimální výpočet čisté váhy
Jistota kvality s integrovaným systémem strojového vidění

B&R nabízí inteligentní a flexibilní portfolio strojového vidění, které zahrnuje kamery, objektivy, osvětlovací zařízení a software. Bezproblémová integrace do řídicího systému B&R umožňuje synchronní výměnu dat v celém systému. Funkce zpracování obrazu lze snadno nakonfigurovat a aplikace lze vytvářet bez velkého programovacího úsilí.

Kontrolované a osově synchronní zastavení

Inteligentní pohonný systém ACOPOSmulti společnosti B&R automaticky rozpozná poklesy napětí hlavního napájení a vyvolá nouzové vypnutí. Kinetická energie zbývající v motorech se používá pro udržení celé automatizace v daném stavu až do zastavení. Aktivní výkonový napájecí modul systému ACOPOSmulti vytváří stejnosměrné napětí 24 V pro řízení, I/O moduly a techniku pohonů – nepřerušitelný napájecí zdroj není třeba používat. Inteligentní řešení společnosti B&R zabraňuje zmetkovým výrobkům. Odpadá také dlouhotrvající opětovný rozběh výrobního zařízení po výpadku proudu.

Výkonné zpracování obrazu pomocí Automation PC 910

B&R Automation PC 910 jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi, zahrnující poslední generaci procesorů řady Intel® Core™ i. To z nich dělá ideální volbu pro ty nejnáročnější aplikace. Podpora USB 3.0 umožňuje snadné připojení systémů pro vizuální dohled. Modulární architektura Automation PC umožňuje vytvořit zákaznickou konfiguraci splňující všechny požadavky dané aplikace.

Modularita strojů

B&R nabízí softwarová a hardwarová řešení uzpůsobená pro rychlý a jednoduchý mechatronický vývoj strojů s variantami, které uspokojí každého koncového zákazníka.

 • Servomotory s integrovaným pohonem: ACOPOSmotor
 • Servomotory s decentralizovanými měniči ACOPOSremote s krytím IP67 ACOPOSremote
 • IP67, IP20 I/O, volitelné bezpečnostní moduly: X20, X67 I/O moduly
 • Krokové motory: 80MP a ACOPOSmicro

B&R nabízí svým zákazníkům široké spektrum různých typů motorů. Koncept Generic Motion Control (GMC) dovoluje vyvíjet software nezávisle na typu motoru. Pro každý mechatronický modul stroje je možné vybrat optimální typ pohonu, jehož volba se následně vrací v podobě ušetřeného času, prostředků a nákladů.

Snadné třídění díky technologii SmartBelt

Technologická knihovna SmartBelt od B&R řídí všechny pohyby potřebné ke srovnání produktů na dopravníku. V linkách pro primární a sekundární balení jsou produkty srovnány v pravidelných intervalech. To vyžaduje jeden nebo více dopravníků v závislosti na rychlosti, délce a váze samotných produktů.

Efektivní integrace robotiky

Pomocí protokolu POWERLINK a Generic Motion Control (GMC) od B&R je výjimečně jednoduché integrovat a synchronizovat roboty s automatizačním řešením. U rychlých balicích strojů mohou být rychle a jednoduše synchronizovány standardní systémy pro řízení pohybů a všechny druhy robotických kinematik - portal, delta, SCARA, pohyblivá ramena nebo i speciální kinematiky. To vše v jednom řídicím systému na jedné hardwarové platformě.

Robotika v podání B&R umožňuje provádění servisních úkonů jako například odstraňování zablokovaných produktů během činnosti stroje bez nutnosti zastavování procesu. B&R nabízí certifikované funkční bloky, které jsou integrovány pomocí protokolu nezávislém na sběrnici - openSAFETY.

Roboti Stäubli mohou být ovládáni přímo z B&R řídicích systémů. To je možné pomocí rozhraní POWERLINK, které je integrované na jednotkách uniVal a které umožňuje GMC programům, aby byly hladce přenášeny a vykonávány.

Bezpečné řízení pohybu

Zajištění maximální bezpečnosti při údržbě vyžaduje bezpečnostní funkce, které jsou implementovány přímo v pohonu, včetně SLS (Safety Limited Speed), SDI (Safety Direction), SOS (Safety Operating Stop), STO (Safety Torgue Off) a další. Protokol openSAFETY garantuje bezpečné řízení pohybu až do SIL3 dle IEC EN 62061 nebo PLe, CAT 4 dle EN ISO 13849-1.

Další informace o pokročilých bezpečnostních funkcích:

www.br-automation.com/en/products/safety-technology/

Bezpečná práce s roboty

K tomu, aby průmyslové roboty pracovaly společně s lidskou obsluhou, musí být bezpečně sledována rychlost v Tool center point (TCP). Okolí paletizátoru je obvykle pro člověka nepřístupné. Některé situace však vyžadují ruční zásah pro provedení posledních úprav v nastavení nebo údržby. Mnoho dalších procesů vyžaduje, aby lidé a stroje spolu pracovali ruku v ruce.

B&R položilo první kámen na cestě ke zvýšení bezpečnosti robotů pomocí funkce "SLS at TCP" (Safely Limited Speed at the Tool Center Point). Za účelem omezení rychlosti v TCP na maximálních 250 mm/s, která je vyžadována předpisy pro spolupráci robotů a člověka, B&R bezpečně monitoruje kinematické transformace. Tím odpadá potřeba dodatečných snímačů.

Pro vývoj potřebných řídicích programů zajišťujících bezpečnost je k dispozici knihovna parametrů a funkčních bloků s certifikací TÜV. Jednoduché nastavení parametru nabízí neomezenou kinematiku. Bezpeční roboti pracují rychle a snadno.

[textmedia]
Řízení nanášení lepících fólií

Vysoce výkonné krokové motory od B&R mohou dosahovat lineárních rychlostí až 100m/s. Motory pro navíjení a odvíjení mohou být jednoduše synchronizovány elektronickými vačkovými profily, a to i v otevřené smyčce.

B&R knihovny pro balicí průmysl zahrnují funkce pro automatické změny rolí s bezsenzorovým výpočtem průměru nebo prediktivní korekce tiskových značek a další.

Přenos energie a dat přes kroužkové sběrače

Distribuované řízení a servo komponenty jsou často umísťovány na části strojů, které rotují. Tyto stroje spoléhají na kroužkové sběrače, propojující zdroj a výkonové prvky. POWERLINK a openSAFETY garantuje nejen možnost propojení řídicích signálů na 100Mbit/s, ale také přenos napájení 24V a 750 VDC pro distribuované servopohony.

Řízení uzavíracích hlav s maximální flexibilitou

B&R nabízí široké portfolio řešení pro řízení uzavíracích hlavic

 • Servomotory s integrovaným pohonem: ACOPOSmotor
 • Velmi kompaktní a vysoce dynamické serva a servomotory: 8LV a ACOPOSmicro
 • Krokové motory: 8OMP a ACOPOSmicro
 • Motory LinMot a ACOPOSmicro

S B&R mají výrobci strojů absolutní svobodu v použití motorů a současně mají zaručeno ideální řešení pro požadavky aplikace. Výběr typu motoru nemá žádný vliv na software, kterým jsou pohyby řízeny. Více informací najdete pod kapitolou Generic Motion Control (GMC).

Please choose country and language

B&R Logo