• Website
 • Produktové označení
 • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Skupinové balení

Case-packers

Výrobci strojů musí dodávat balicí technologie, které jsou schopny se rychle a jednoduše přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu a zároveň pracovat s širkou škálou tvarů a rozměrů. Cílem je produkovat menší množství krabic vyšší rychlostí tak, aby byla zachována rychlost na výstupu linky. Zároveň musí být balené produkty dobře chráněny a musí být umožněno rychlé přepínání mezi typy balení a jednotlivými konfiguracemi.

Této flexibility lze dosáhnout použitím širokého spektra servomotorů. Kromě toho, roboti jsou dnes efektivnější při balení lehčích produktů, protože dokáží lépe zpracovat tlak a zatížení, který na ně působí.

B&R má dokonalé řešení pro...

Kompletní řízení pohybu

Při používání elektronických vačkových profilů na balicích strojích je nutné tyto profily měnit velmi rychle přímo na běžícím stroji. Příkladem může být změna produktu, stylu balení, korekce tiskových značek, paralelní funkce "cut-and-seal, sledování dopravníku nebo manipulace s produktem. B&R vačkový automat umožňuje obsluze výměnu vačkových profilů na kontroléru bez nutnosti nových výpočtů. Vývoj aplikace se stává tím pádem rychlejší a snažší, zatímco je nezávisle garantován dostatečný výkon CPU, síťová konektivita a počet řízených os.

Vačkový automat umožňuje generovat nové profily každých 400 µs přímo v servozesilovači. Programátor může definovat spoustu omezujících podmínek a limitů jako je typ profilu, pozici, rychlost, zrychlení a rotaci. Optimální přechodový profil je generován v reálném čase a bere v úvahu všechny události, které se v daný čas vyskytují.

Vačkový automat od B&R kombinuje výhody centralizovaného programování, distribuovaného výkonu a flexibilních změn profilů. Vačkové profily jsou programovány a konfigurovány ve vývojovém prostředí Automation Studio. Vačkový automat je 100% softwarové řešení, které je standardní součástí každého servopohonu ACOPOS.

Automation Studio mit Schriftzug_WEISS
Efektivní integrace robotiky

Pomocí protokolu POWERLINK a Generic Motion Control (GMC) od B&R je výjimečně jednoduché integrovat a synchronizovat roboty s automatizačním řešením. U rychlých balicích strojů mohou být rychle a jednoduše synchronizovány standardní systémy pro řízení pohybů a všechny druhy robotických kinematik - portal, delta, SCARA, pohyblivá ramena nebo i speciální kinematiky. To vše v jednom řídicím systému na jedné hardwarové platformě.

Robotika v podání B&R umožňuje provádění servisních úkonů jako například odstraňování zablokovaných produktů během činnosti stroje bez nutnosti zastavování procesu. B&R nabízí certifikované funkční bloky, které jsou integrovány pomocí protokolu nezávislém na sběrnici - openSAFETY.

Roboti Stäubli mohou být ovládáni přímo z B&R řídicích systémů. To je možné pomocí rozhraní POWERLINK, které je integrované na jednotkách uniVal a které umožňuje GMC programům, aby byly hladce přenášeny a vykonávány.

Modularita strojů

B&R nabízí softwarová a hardwarová řešení uzpůsobená pro rychlý a jednoduchý mechatronický vývoj strojů s variantami, které uspokojí každého koncového zákazníka.

 • Servomotory s integrovaným pohonem: ACOPOSmotor
 • Servomotory s decentralizovanými měniči ACOPOSremote s krytím IP67 ACOPOSremote
 • IP67, IP20 I/O, volitelné bezpečnostní moduly: X20, X67 I/O moduly
 • Krokové motory: 80MP a ACOPOSmicro

B&R nabízí svým zákazníkům široké spektrum různých typů motorů. Koncept Generic Motion Control (GMC) dovoluje vyvíjet software nezávisle na typu motoru. Pro každý mechatronický modul stroje je možné vybrat optimální typ pohonu, jehož volba se následně vrací v podobě ušetřeného času, prostředků a nákladů.

Lepení, značkování a detekce odpadu s přesností 1 µs

Technologie NetTime umožňuje vysoce přesnou synchronizaci v reálném čase s využitím průmyslové sítě POWERLINK. Jednotlivé enkodéry (reálné i virtuální) a distribuované vstupy a výstupy jsou synchronizovány s přesností 1 µs.

To eliminuje potřebu externích zařízení pro synchronizaci digitálních vaček, které jsou v rychlých balicích aplikacích hojně využívány. Příkladem mohou být zařízení pro letmé nanášení lepidla, značící stroje nebo odebírání odpadu.

Digitální výstupy s technologií NetTime mohou být řízeny s přesností 125 ns. Stejným způsobem mohou být zaznamenávány vysokorychlostní značky (tiskové značky nebo značky pro identifikaci výrobků) s přesností 1 µs.

Hotové komplexní technologické knihovny umožňují uživatelům pomocí jednoduchých rozhraní konfigurovat interakce mezi snímači pozice a akčními členy. To vše s automatickým převodem čas/pozice a "dead time" kompenzací.

Powerlink_Logo_CMYK
NetTime Logo transparent Bildschirm
Integrovaný vizuální dohled pro bezpečnost produktů a sledování OEE
Cognex_3

Kamerový systém In-Sight 7000 od Cognex je hladce integrován do řídicího systému B&R přes Ethernet POWERLINK. Komunikační balík Cognex-Connect™ zjednodušuje vývoj nejsložitějších vizuálních aplikací a zároveň je integruje do B&R řešení. Rychlé deterministické řízení je potom přímo integrované v B&R logice a v profilech pohybů jednotlivých os systému.

Další výhody
 • Jednoduchá integrace IP67 dveřních zámků
 • Nerezové HMI
 • Řízení pohybu s využitím bezpečnostních funkcí
  • Rozlišení chybových stavů v rozmezí 80 - 7ms
 • Preventivní údržba: Integrované vibrodiagnostické funkce pro sledování stavu stroje
 • Integrovaný vizuální dohled skrze POWERLINK
 • RFID technologie inegrovaná přímo v panelech
 • Soulad s OMAC PackML
 • SDM: Webové rozhraní pro diagnostiku na každém kontroleru
  • Jedinečné řešení pro údržbu
  • Vzdálený přístup
  • Bez nutnosti školení
  • Bez potřeby speciálního software
  • Bez přidaných nákladů na vývoj
 • Účinný design
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .