• Website
 • Produktové označení
 • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Etiketovací stroje

Labeling-Machine

Příštích 5 let bude trendem enormní nárůst v oblasti popisování a kódování produktů. Poptávka po etiketovacím a popisujícím vybavení se zvyšuje v důsledku požadavků koncových zákazníků, kteří se snaží z bezpečnostních důvodů sledovat co nejpodrobněji celý výrobní proces. To se týká zejména potravinářství a farmacie.

Koncoví zákazníci potřebují stroje vyžadující naprosté minimum údržby. Tyto stroje musí mít snadno vyměnitelné opotřebované součásti a přídavná zařízení.

B&R má dokonalé řešení pro...

Řízení rotačních stolů

B&R nabízí řešení pro řízení pohybů, které je naprosto nezávislé na typu použitého pohonu. Je jedno, zda je použit krokový motor, servo, nebo momentový motor. Díky Generic Moton Control (GMC) mají výrobci strojů naprostou volnost ve výběru pohonu, který daný projekt vyžaduje. Tento přístup zajišťuje nejlepší poměr cena/výkon, bez nutnosti zasahovat do již vyvinutého softwaru. Kompaktní serva nebo krokové motory společně s jednotkami ACOPOSmicro pokrývají celé výkonové rozpětí potřebné pro řízení rotačních stolů pro etiketovací zařízení.

ACOPOSmicro Stepper Schrittmotor_WEISS
Řízení nanášení lepících fólií

Vysoce výkonné krokové motory od B&R mohou dosahovat lineárních rychlostí až 100m/min. Motory pro navíjení a odvíjení mohou být jednoduše synchronizovány elektronickými vačkovými profily, a to i v otevřené smyčce.

B&R knihovny pro balicí průmysl zahrnují funkce pro automatické změny rolí s bezsenzorovým výpočtem průměru nebo prediktivní korekce tiskových značek a další.

ACOPOSmicro Stepper Schrittmotor_WEISS
Rovnání lahví a etiket bez kamer

B&R vyvinulo výkonný systém zpracování obrazu, který určuje orientaci lahve bez použití kamery. Místo toho jsou použity standardní senzory, které detekují drážkování lahve. Standardní analogový vstup X20 čte data se vzorkovací periodou 100 µs a ukládá je do bufferu přímo v I/O modulu. Algoritmus poté analyzuje nashromážděná data a vypočítá potřebný rotační pohyb pro otočný stůl.

Celý proces natočení zabere méně než 400 ms a zahrnuje:

 • Drážkování / Pořízení obrazu
 • Přenos dat a výpočet algoritmu
 • Generování pohybového profilu
 • Pohyb otočného stolu
 • Samotné nanesení etikety
NetTime Logo transparent Bildschirm
X20DI9371 Block Dreiteilung_WEISS
Automatická identifikace lepicí jednotky

Koncoví uživatelé vyžadují maximální flexibilitu své výroby, což je jeden z motivů pro investice do nových modulárních mechatronicky navržených etiketovacích strojů. Komponenty pro lepení musí být vyměnitelné ze stroje na stroj velmi rychle, což jde ruku v ruce s vlastnostmi průmyslové sítě Ethernet POWERLINK. Vlastnosti jako jsou automatická identifikace stanic a podpora "Hot plugging" umožňují spolehlivé a rychlé výměny bez nutnosti zastavení výroby. To zvyšuje produktivitu stroje, dobu kdy je k dispozici a parametr OEE.

Powerlink_Logo_CMYK
Lepení, značkování a detekce odpadu s přesností 1 µs

Technologie NetTime umožňuje vysoce přesnou synchronizaci v reálném čase s využitím průmyslové sítě POWERLINK. Jednotlivé enkodéry (reálné i virtuální) a distribuované vstupy a výstupy jsou synchronizovány s přesností 1 µs.

To eliminuje potřebu externích zařízení pro synchronizaci digitálních vaček, které jsou v rychlých balicích aplikacích hojně využívány. Příkladem mohou být zařízení pro letmé nanášení lepidla, značící stroje nebo odebírání odpadu.

Digitální výstupy s technologií NetTime mohou být řízeny s přesností 125 ns. Stejným způsobem mohou být zaznamenávány vysokorychlostní značky (tiskové značky nebo značky pro identifikaci výrobků) s přesností 1 µs.

Hotové komplexní technologické knihovny umožňují uživatelům pomocí jednoduchých rozhraní konfigurovat interakce mezi snímači pozice a akčními členy. To vše s automatickým převodem čas/pozice a "dead time" kompenzací.

Powerlink_Logo_CMYK
NetTime Logo transparent Bildschirm
Přenos energie a dat přes kroužkové sběrače

Distribuované řízení a servo komponenty jsou často umísťovány na části strojů, které rotují. Tyto stroje spoléhají na kroužkové sběrače, propojující zdroj a výkonové prvky. POWERLINK a openSAFETY garantuje nejen možnost propojení řídicích signálů na 100Mbit/s, ale také přenos napájení 24V a 750 VDC pro distribuované servopohony.

Integrovaný vizuální dohled pro bezpečnost produktů a sledování OEE
Cognex_3

Kamerový systém In-Sight 7000 od Cognex je hladce integrován do řídicího systému B&R přes Ethernet POWERLINK. Komunikační balík Cognex-Connect™ zjednodušuje vývoj nejsložitějších vizuálních aplikací a zároveň je integruje do B&R řešení. Rychlé deterministické řízení je potom přímo integrované v B&R logice a v profilech pohybů jednotlivých os systému.

Další výhody
 • Přímé motory pro karusely
 • Nerezové hygienické provedení operátorských panelů
 • Nerezové hygienické provedení servo motorů
 • Mechatronický přístup k distribuovanému návrhu automatizace
  • Moduly X67 a X20
  • ACOPOSmotor
  • ACOPOSremote
 • Řízení pohybu s využitím bezpečnostních funkcí
  • Rozlišení chybových stavů v rozmezí 80 - 7ms
 • Prediktivní údržba: Integrované vibrodiagnostické funkce pro sledování stavu stroje
 • RFID technologie inegrovaná přímo v panelech v souladu s OMAC PackML
 • SDM: Webové rozhraní pro diagnostiku na každém kontroleru
  • Vzdálený přístup
  • Bez nutnosti školení
  • Bez potřeby speciálního software
  • Bez přidaných nákladů na vývoj
 • Účinný design
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .