• Website
 • Produktové označení
 • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Vertikální balicí systémy

vertical-form-fill

Poptávka po balicích systémech s vertikálním tokem materiálu dokazuje, jak se mohou měnit spotřebitelské preference a jak odrážejí zvýšený důraz na dlouhodobou udržitelnost. Koncoví uživatelé vyžadují flexibilní balicí stroje schopné produkovat široké spektrum pytlů a sáčků a které efektivně hospodaří se všemi surovinami.

B&R má dokonalé řešení pro...

Kompletní řízení pohybu

Při používání elektronických vačkových profilů na balicích strojích je nutné tyto profily měnit velmi rychle přímo na běžícím stroji. Příkladem může být změna produktu, stylu balení, korekce tiskových značek, paralelní funkce "cut-and-seal, sledování dopravníku nebo manipulace s produktem. B&R vačkový automat umožňuje obsluze výměnu vačkových profilů na kontroléru bez nutnosti nových výpočtů. Vývoj aplikace se stává tím pádem rychlejší a snažší, zatímco je nezávisle garantován dostatečný výkon CPU, síťová konektivita a počet řízených os.

Vačkový automat umožňuje generovat nové profily každých 400 µs přímo v servozesilovači. Programátor může definovat spoustu omezujících podmínek a limitů jako je typ profilu, pozici, rychlost, zrychlení a rotaci. Optimální přechodový profil je generován v reálném čase a bere v úvahu všechny události, které se v daný čas vyskytují.

Vačkový automat od B&R kombinuje výhody centralizovaného programování, distribuovaného výkonu a flexibilních změn profilů. Vačkové profily jsou programovány a konfigurovány ve vývojovém prostředí Automation Studio. Vačkový automat je 100% softwarové řešení, které je standardní součástí každého servopohonu ACOPOS.

Automation Studio mit Schriftzug_WEISS
Řízení obalové fólie – specialita B&R

Všechny typy obalového materiálu, zahrnující i ultratenké a elastické folie, mohou být zpracovávány pomocí technologické knihovny od B&R. Automatické řízení rychlosti a prediktivní chování regulátoru rychlosti a zrychlení udržuje potřebné napětí obalového materiálu během zrychlení a zpomalení vysokorychlostních balicích stojů.

 • Navíjení/Odvíjení s otevřenou regulační smyčkou založené na momentovém řízení
 • Navíjení/Odvíjení s uzavřenou smyčkou na základě zpětné vazby od analogového tanečníku
 • Navíjení/Odvíjení na základě zpětné vazby od digitálního snímače polohy
 • Automatická výměna role na základě přesného bezsenzorového výpočtu průměru
 • Inteligentní prediktivní korekce zachycení tiskových značek díky knihovně MC_BR_RegMarkCapture
 • Přesné řízení teploty topení a chlazení s integrovaným algoritmem automatického ladění parametrů
Wickeln_sw
Dokonalá integrace vážících systému s vysokou přesností

Kompletní řešení pro balení potravin a tekutin od B&R přináší neobyčejné řešení s výjimečnou přesností. Vážící systémy mohou být hladce integrovány do řídicích systémů vertikálních balicích strojů tak, aby přinášely flexibilitu, produktivitu a jednoduchou údržbu.

 • Přímé řízení vibračních vstupů pro materiál
 • Plný tenzometrický můstek s 24-bit přechodníkem a rozlišením 7,5 kHz, přímo připojený do modulů X20 nebo X67
 • Krokové nebo bezkartáčkové motory pro řízení násypek
 • Softwarový algoritmus pro optimální výpočet čisté váhy
X67_WEISS
Lepení, značkování a detekce odpadu s přesností 1 µs

Technologie NetTime umožňuje vysoce přesnou synchronizaci v reálném čase s využitím průmyslové sítě POWERLINK. Jednotlivé enkodéry (reálné i virtuální) a distribuované vstupy a výstupy jsou synchronizovány s přesností 1 µs.

To eliminuje potřebu externích zařízení pro synchronizaci digitálních vaček, které jsou v rychlých balicích aplikacích hojně využívány. Příkladem mohou být zařízení pro letmé nanášení lepidla, značící stroje nebo odebírání odpadu.

Digitální výstupy s technologií NetTime mohou být řízeny s přesností 125 ns. Stejným způsobem mohou být zaznamenávány vysokorychlostní značky (tiskové značky nebo značky pro identifikaci výrobků) s přesností 1 µs.

Hotové komplexní technologické knihovny umožňují uživatelům pomocí jednoduchých rozhraní konfigurovat interakce mezi snímači pozice a akčními členy. To vše s automatickým převodem čas/pozice a "dead time" kompenzací.

Powerlink_Logo_CMYK
NetTime Logo transparent Bildschirm
Uchování energie pomocí aktivního zdroje

V každém výrobním procesu je nutné kontinuálně zrychlovat a zpomalovat strojní součásti představující zátěž pohonů. Servo pohon ACOPOSmulti mění kinetickou energii během brzdění na energii elektrickou a může ji vracet zpátky do elektrické sítě. Až 30 procent celkové energie je možné rekuperovat zpátky, což představuje potenciál pro úspory.

Rekuperací energie navíc předchází přeměně brzdné energie na teplo v brzdících rezistorech, což vede k nižším nákladům na drahé chladící systémy. Tento princip rekuperace energie je nejenom velmi efektivní, ale i ohleduplný k životnímu prostředí.

Řízené zastavení synchronizovaných os

Inteligentní systém ACOPOSmulti automaticky detekuje pokles elektrické energie na primárním zdroji a iniciuje nouzové zastavení. Kinetická energie, která zůstává v motoru, je využita k udržení řídicího systému v chodu až do chvíle, kdy se celý zastaví. Aktivní zdroj servomotoru ACOPOSmulti generuje 24VDC pro kontroléry, I/O moduly a serva. Tím eleminuje potřebu UPS. Inteligentní řešení od B&R předchází zničení produkce a eliminuje čas potřebný ke znovuzprovoznění linky po výpadku elektrické energie.

ACOPOSmulti_white
Další výhody
 • Řízení lineárních motorů pomocí příčných čelistí pro zvýšení produktivity
 • Nerezové hygienické provedení operátorských panelů
 • Nerezové hygienické provedení servo motorů
 • Mechatronický přístup k distribuovanému návrhu automatizace
  • Moduly X67 a X20
  • ACOPOSmotor
  • ACOPOSremote
 • Řízení pohybu s využitím bezpečnostních funkcí
  • Rozlišení chybových stavů v rozmezí 80 - 7ms
 • Preventivní údržba: Integrované vibrodiagnostické funkce pro sledování stavu stroje
 • Integrovaný vizuální dohled skrze POWERLINK
 • RFID technologie inegrovaná přímo v panelech
 • Soulad s OMAC PackML
 • SDM: Webové rozhraní pro diagnostiku na každém kontroleru
  • Jedinečné řešení pro údržbu
  • Vzdálený přístup
  • Bez nutnosti školení
  • Bez potřeby speciálního softwaru
  • Bez přidaných nákladů na vývoj
 • Účinný design
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.