• Website
 • Produktové označení
 • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Systémy pro balení tekutin

Liquid-filling

Stále zvyšující se variabilita produktů klade důraz na možnost změnit výrobní program přímo za běhu technologie. Mechatronická řešení se servomotory vedou k jednoduššímu nastavení a kratším přepínacím časům než původní ryze mechanická řešení.

Bezpečné řízení pohybu umožňuje optimální přístup pracovníků údržby do technologie a zároveň pozitivně ovlivňuje spolehlivost a produktivitu výrobních linek.

Aplikační zpráva

B&R má dokonalé řešení pro...

Plnicí systémy s přesností mikrosekund

B&R platforma může řídit hladinově i průtokově založené plnicí procesy a v reálném čase synchronizovat ventily a senzory. POWERLINK a NetTime umožňují synchronizaci v řádu µs, což je u nejsložitějších procesů vyžadováno.

reACTION Logo transparent Bildschirm schwarz
Přenos energie a dat přes kroužkové sběrače

Distribuované řízení a servo komponenty jsou často umísťovány na části strojů, které rotují. Tyto stroje spoléhají na kroužkové sběrače, propojující zdroj a výkonové prvky. POWERLINK a openSAFETY garantuje nejen možnost propojení řídicích signálů na 100Mbit/s, ale také přenos napájení 24V a 750 VDC pro distribuované servopohony.

Bezpečné řízení pohybu

Zajištění maximální bezpečnosti při údržbě vyžaduje bezpečnostní funkce, které jsou implementovány přímo v pohonu, včetně SLS (Safety Limited Speed), SDI (Safety Direction), SOS (Safety Operating Stop), STO (Safety Torgue Off) a další. Protokol openSAFETY garantuje bezpečné řízení pohybu až do SIL3 dle IEC EN 62061 nebo PLe, CAT 4 dle EN ISO 13849-1.

Další informace o pokročilých bezpečnostních funkcích:

www.br-automation.com/en/products/safety-technology/

SafeLOGIC_WEISS
Řízené zastavení synchronizovaných os

Inteligentní systém ACOPOSmulti automaticky detekuje pokles elektrické energie na primárním zdroji a iniciuje nouzové zastavení. Kinetická energie, která zůstává v motoru, je využita k udržení řídicího systému v chodu až do chvíle, kdy se celý zastaví. Aktivní zdroj servomotoru ACOPOSmulti generuje 24VDC pro kontroléry, I/O moduly a serva. Tím eleminuje potřebu UPS. Inteligentní řešení od B&R předchází zničení produkce a eliminuje čas potřebný ke znovuzprovoznění linky po výpadku elektrické energie.

ACOPOSmulti_white
Další výhody
 • Přímé motory pro karusely
 • Jednoduchá integrace dveřních zámků s IP67
 • Nerezové hygienické provedení operátorských panelů
 • Nerezové hygienické provedení servo motorů
 • Mechatronický přístup k distribuovanému návrhu automatizace
  • Moduly X67 a X20
  • ACOPOSmotor
  • ACOPOSremote
 • Bezpečné řízení pohybu a Smart Safe Reaction
  • B&R zkracuje dobu odezvy až na 7 ms, ve srovnání s 80 ms u konvenčních řešení.
 • Prediktivní údržba: Integrované vibrodiagnostické funkce pro sledování stavu stroje
 • Integrovaný vizuální dohled skrze POWERLINK
 • RFID technologie inegrovaná přímo v panelech
 • Soulad s OMAC PackML
 • SDM: Webové rozhraní pro diagnostiku na každém kontroleru
  • Jedinečné řešení pro údržbu
  • Vzdálený přístup
  • Bez nutnosti školení
  • Bez potřeby speciálního software
  • Bez dodatečných nákladů na vývoj
 • Vývoj účinného softwaru

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .