Please choose country and language

Stroje a zařízení pro primární balení mají za úkol přeměnit hromadnou výrobu na jednotlivé produkty.

Protože jsou tyto stroje vstupní baranou do balicího procesu, vyžadují maximální rychlost, flexibilitu a konektivitu k celé výrobní lince.

Stroje pro primární balení jsou částečně řízeny technologií. Mechatronický vývoj, robotika, funkční bezpečnost a systémy vizuálního dohledu musí konvergovat za účelem dosažení nové úrovně OEE, lepší kvality a maximální udržitelnosti technologie.

Please choose country and language

B&R Logo