Please choose country and language

Úspora práce, ergonomie a flexibilita jsou hnacími silami rostoucího používání paletizérů a robotů v obalovém průmyslu.

Pokročilý software může vyžadovat integrovatelnost vizuálních a taktilních senzorů stejně jako sofistikované komunikační technologie. V blízké budoucnosti budou stroje pro finální balení ihned integrovány do ERP a logistických systémů a budou zprostředkovávat spojení mezi výrobou a spedičními službami. To umožní certifikaci integrity palet a zajistí všechny dodávky a vratky na sklad. To jsou důvody, proč B&R klade nejvyšší prioritu na kompatibilitu s mezinárodními standardy a podporuje otevřenou architekturu, za účelem být nejlépe připaven na další velkou revoluci v oblasti balicích technologií.

Please choose country and language

B&R Logo