Please choose country and language

Technologie používané v balicích strojích prodělaly za posledních 15 velké inovace. Software a elektronika získaly takový význam, že celkové pojetí vývoje lze nazývat mechatronickým procesem.

Trendy na straně spotřebitelů a rychloobrátkového marketingu určují tempo inovací v balicím průmyslu společně se schopností strojů přizpůsobit se novým požadavkům. Úspěšní lídři na trhu balicích technologií nabízejí řešení výrazně snižující čas potřebný pro uvedení nového produktu na trh.

Distribuovaný koncept v automatizaci byl prvním krokem k vývoji modulárních strojů. B&R podporovalo tento koncept od samého začátku a dnes poskytuje ucelené hardwarové a softwarové prostředky usnadňující nejsložitější mechatronický vývoj pro provoz, vizualizaci, řízení a technologii pohonů.

POWERLINK, openSAFETY, systém X20, moduly X67, ACOPOSmotor, ACOPOSremote, multi-touch operátorské panely a tlačítkové moduly jsou jen hrstkou příkladů jak B&R zajišťuje nezbytnou flexibilitu pro koncept distribuované automatizace.

Nová éra začíná

V současné době jsme na prahu nové éry, kde elektronika a software změní znovu způsob přemýšlení o vývoji a řešení řízení průmyslových procesů. Letmý pohled do budoucnosti:

  • Spolupráce mezi roboty, řízením pohybu a tokem materiálu bude řízena rozpoznáváním obrazu a schopností systému se učit.
  • Nepřetržitá kontrola produktu během balicího procesu zajistí neobyčejnou úroveň bezpečnosti produktu a bude sloužit jako základ pro výpočet parametru OEE.
  • Track and trace se vyvine v kompletní serializaci jednotlivých komponent.
  • Bezpečnost vztahu člověk-stroj a člověk-robot bude zcela certifikována, aby zajistila nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti a účinnosti.
  • Softwarově založená bezpečnostní technologie bude bránit neautorizovanému pohybu s materiálem.
  • Automatická diagnostika a prediktivní nástroje pro údržbu povedou k nárůstu provozuschopnosti stroje.
  • Vývoj HMI a software bude kopírovat globální standardy, interakce stroje s celým závodem bude narůstat a bude jednodušší, účinnější a hladší.

Ať už bude tvarovat budoucnost balicího průmyslu jakýkoliv trend, B&R bude průkopnicky v popředí představovat další generace inovativních řešení pro automatizaci. Vsaďte na zkušenosti a odborné znalosti B&R k dosažení Vašich úspěchů na poli balicích technologií.

Please choose country and language

B&R Logo