Please choose country and language

Navštivte nás na veletrhu bauma v Mnichově!

Pokročilé automatizační řešení pro mobilní stroje

Navštivte nás na veletrhu bauma, pavilon A2, stánek 127 a seznamte se s modulárním řešením automatizace pro mobilní zařízení včetně funkční bezpečnosti. Poznejte naše rozšířené portfolio zahrnující moduly pro sledování stavu stroje, nové obslužné panely a řídicí jednotku X90 s integrovanou funkční bezpečností.

Řešení od B&R umožňují snadnou implementaci pokročilé automatizace do stavebních strojů, komunálních vozidel a do zemědělské a lesnické techniky. Zákazníci mohou těžit z intuitivního vývojového prostředí, vysoce výkonných operačních systémů reálného času a předpřipravené softwarové stavebnice.

To je přehled toho, co Vás čeká na stánku B&R na veletrhu bauma v Mnichově!

Modulární řídicí a I/O systém X90

B&R nabízí nové možnosti pro mobilní automatizaci s pomocí modulárního řídicího a I/O systému X90. Se systémem X90 lze realizovat flexibilní automatizační řešení s použitím standardizovaných komponent. B&R představí své modulání řešení s integrovanou funkční bezpečností na letošním veletrhu bauma v Mnichově.

Zjistit více

Funkční bezpečnost pro stavební stroje

Jak výrobci mobilních strojů vědí, jaké mají splnit požadavky na bezpečnost? V prvé řadě musí zjistit, zda aplikace spadá pod Evropskou směrnici strojních zařízení. Strojní směrnice vyžaduje, aby výrobce provedl analýzu a hodnocení rizik vycházející z grafu rizika, aby bylo možné určit nezbytnou úroveň funkční bezpečnosti.

Přečtěte si více o tématu funkční bezpečnosti ve výše uvedené zprávě a zastavte se na stánku B&R na veletrhu bauma, abyste zjistili, jak můžete využít našich dlouholetých zkušeností s průmyslovou technikou funkční bezpečnosti.

Dostupnost strojů 24/7

Neplánované prostoje jsou pro provozovatele stavebních strojů mimořádně nákladné. Tyto náklady lze snížit použitím moderních přístupů k analýze a údržbě. Option board od B&R pro sledování stavu využívá vibrační data a nabízí včasné varování před poruchou. Na veletrhu bauma v Mnichově se dozvíte více o monitorování stavu a jak lze s jeho pomocí optimalizovat údržbu vašeho stavebního zařízení.

Více informací o sledování stavu se dozvíte v naší zprávě:

Diagnostické informace dostupné online

Automatizační řešení od B&R nabízí nespočet funkcí pro diagnostiku a údržbu. Integrovaný nástroj umožňuje zobrazit diagnostické informace o veškerém B&R hardwaru, a to na libovolném zařízení s webovým prohlížečem nebo prostřednictvím vzdáleného připojení.

Zabezpečená vzdálená správa od B&R usnadňuje obsluhu strojů a užitkových vozidel kdekoli na světě ať už z Vaší kanceláře nebo mimo ni. Toto vzdálené řešení umožňuje snáze reagovat na nepředvídané problémy a urychluje uvedení do provozu. Výsledkem je maximální využití kapacity systému.

Jeden partner - jedno řešení

Slogan B&R je jejím posláním. Snaha dostát Perfection in Automation inspiruje a vede společnost B&R více než 35 let. Znamená to rozvíjet dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky, partnery, zaměstnanci a dodavateli, které vycházejí ze vzájemné důvěry a měřitelných benefitů a také vyvíjet nejlepší automatizační řešení. B&R nyní zaměstnává přes 3000 zaměstnanců a se svými 180 kancelářemi po celém světě je zákazníkům vždy nablízku.

B&R nabízí kompletní automatizační řešení pro mobilní stroje
Na našem stánku na veletrhu bauma Vám odborníci z B&R rádi představí hardware i software, který nabízíme pro stavební zařízení a jak by mohlo vypadat Vaše kompletní řešení automatizace. Video zachycuje obrovský potenciál takovýchto úspěšných partnerství.

Rakouská společnost Benzberg se spojila s B&R, aby automatizovala svůj high-tech přívěs. Vyzdvihnout lze automatické řízení a hydrostatickou převodovku . Automatická kompenzace náklonu přívěsu eliminuje nechtěné vysypání nákladu. Poloha a zatížení přívěsu jsou k dispozici online.

Třikrát rychlejší vývoj softwaru díky mapp Technology

mapp technology je revolucí ve vývoji aplikačního softwaru v oblasti automatizace. Navštivte nás na veletrhu bauma v Mnichově a získejte více informací o softwarové stavebnici. Naše softwarové prvky usnadňují vývoj nových programů a zrychlujídobu vývoje nových strojů a systémů na třetinu času.

Jak je to možné? Mapp zjednodušuje provádění často opakujících se programovacích úloh zajišťujících základní funkčnost stroje tím, že poskytuje hotové a důkladně otestované softwarové komponenty. Vývojáři se pak mohou soustředit na jejich hlavní úkol: Implementaci automatizačních procesů do aplikačního software.

Vyvažování zátěže

Víceosé řízení

Sériová kinematika

Řízení zhutnění

Vibrodiagnostika

Aktivní tlumení

Řízení kmitu

Řízení hydrauliky

Všestranný vývojový nástroj pro veškeré úlohy automatizace

Automation Studio je integrované vývojové prostředí od B&R s nástroji pro všechny fáze projektu. Řídicí jednotky, pohony, komunikační zařízení i HMI lze konfigurovat v jednom prostředí. To snižuje dobu integrace a náklady na údržbu při vývoji nových stavebních strojů. Automation Studio umožňuje programování ve všech jazycích dle normy IEC 61131-3 a objektově orientované programování v jazyce C++ . Díky tomu mohou programátoři pracovat ve svém oblíbeném programovacím jazyce. Zastavte se na našem stánku na veletrhu bauma a dozvíte se, co všechno nabízí Automation Studio.

Testování těžké stavební techniky je časově i finančně náročné. Stroje jsou čím dál složitější, proto roste také význam simulace. B&R k tomu nabízí potřebné nástroje jako jsou MATLAB/Simulink a MapleSim.

Vysoká rychlost komunikace pro mobilních zařízení

Konvenční sběrnicové systémy v mobilních strojích stále více dosahují svých limitů. Výkon a šířka pásma nejsou dostatečné pro moderní automatizační řešení.

POWERLINK nabízí požadovaný výkon i šířku pásma a je založený na mechanizmu CANopen. Jedná se o otevřený protokol reálného času nezávislý na hardwaru, který umožňuje snadný přenos průmyslového Ethernetu do zemědělských a stavebních strojů.

Členství

B&R se aktivně podílí na vývoji nové techniky a přispívá svými inovacemi prostřednictvím členství v několika organizacích.

Please choose country and language

B&R Logo