Vlnové a přílivové elektrárny

Výroba elektrické energie z energie moře je pro použité komponenty královskou disciplínou v oblasti energie. Neplánované servisní zásahy v důsledku poruchy nějakého komponentu jsou velmi nákladné a je třeba jim za všech okolností zabránit.

Přesně pro toto použití se dokonale hodí systém X20. Vysoká míra robustnosti konstrukce, výroba s vysokou kvalitou a možnosti redundance to účinným způsobem dokazují.

Pro řízení kritických procesů a diagnostiku jsou k dispozici integrovaná bezpečnostní technika a integrované monitorování stavu. Podpora četných otevřených standardů umožňuje neomezenou propojitelnost.

Pro vývoj softwaru je systém řízení procesů APROL optimálním řešením. Díky tomu lze pozemní a mořské komponenty projektovat jednoduchým způsobem zároveň. Pro složité regulace je k dispozici napojení nástroje Matlab/Simulink. Inteligentní strategie aktualizace softwaru a další nástroje pro správu celého zařízení jsou integrovány.

Systém APROL ConMon je k dispozici jako účinná možnost registrace různých zdrojů dat pro sledování stavu, jako je například měření vibrací, teploty nebo jiné signály.

Systém APROL lze pro malé projekty provozovat s optimálními náklady na průmyslovém počítači společnosti B&R a při zvýšené potřebě jej jednoduše rozšířit.

B&R má správné řešení pro...

Robustní platforma řízení

Osvědčený systém X20 společnosti B&R se vyznačuje tím, že se díky své štíhlosti, modularitě a flexibilitě přizpůsobí každému způsobu použití.

Obrovské portfolio výrobků, všechny provozní sběrnice

Více než 250 různých modulů X20 umožňuje každé myslitelné použití. Pro připojení a začlenění systému k různých snímačům, systémům atd. jsou k dispozici rozhraní ke všem relevantním provozním sběrnicím.

Možnost použití na lodích a rozšířený rozsah teplot

Téměř celý standardní systém je certifikován pro použití v námořních aplikacích. Díky tomu lze systém použít na lodích nebo v příbřežních aplikacích a je tak pro výrobky na základě tvrdých testů zárukou kvality. Systém X20 umožňuje s několika výjimkami spojitý rozsah provozní teploty od -25 do +60 °C.

Mimořádně robustní provedení

Kromě provedení s třídou ochrany IP20 se pro orosení až 100 % vlhkosti vzduchu a pro škodlivé plyny dodává povrstvená verze systému, resp. pro požadavky třídy ochrany IP67 také systém X67.

Redundance

Zvýšená pohotovost díky redundanci je základním kamenem energetické techniky. Společnost B&R nabízí se svým flexibilní portfoliem účinné řešení pro všechny požadavky.

 • Redundance serveru u systému řízení procesů APROL společnosti B&R
 • Runtime server
 • Operátorské stanice
 • Hot/standby redundance řídicí jednotky
 • Standardní řízení X20
 • Rychle přepínací doby až pod jednu milisekundu
 • Plynulé přepínání
 • Síťová redundance
 • Možnost volby různých provozních sběrnic
 • Redundance médií, resp. kabelů
 • Cyklická redundance
 • Redundance napájení
 • Redundantní napájecí moduly 24 V
 • Redundantní napájení
Průkopnická bezpečnostní technologie

Bezpečnostní systém společnosti B&R se vyznačuje vynikajícím náskokem v technologii na nejvyšší úrovni bezpečnosti a umožňuje inteligentní bezpečnostní koncepce, které by nebyly jinak proveditelné. Bezpečnostní systém je kompletně integrován do nezabezpečeného řídicího systému a je plně transparentní.

Jednoduché programování

Bezpečnostní aplikace se vytvářejí pomocí předem certifikovaných funkčních bloků a jsou implementovány do bezpečného integrovaného vývojového nástroje. K tomuto účelu jsou k dispozici oba jazyky funkčního bloku a strukturovaný text. Dále se nabízí možnost vytvářet vlastní funkční bloky, a to např. v ANSI-C.

Dálková údržba a potvrzování

K dispozici je také otevřené rozhraní pro dálkové potvrzování chyb a scénářů údržby a také dálková aktualizace bezpečnostní aplikace.

Úplné portfolio produktů

Pro všechny druhy použití jsou k dispozici různé funkce a různá provedení: IP20, IP20 coated nebo IP67:

 • Digitální vstupy
 • Digitální výstupy (0,5 A, 2 A a 10 A)
 • Reléové výstupy
 • Spínání potenciálových skupin
 • Modul měřiče pro záznam impulzů
 • Analogové vstupy
 • Vstupy teploty (PT100/1000 a snímač teploty)
Inteligentní měření kmitání

Modul měření kmitání X20CM4810 se vyznačuje především vynikajícími technickými parametry při současně nízké ceně a jednoduchém ovládání.

Integrované rozpoznávání škody

Přímo na modulu lze selektivně podle frekvence konfigurovat komplexní matematická vyhodnocení pro rozpoznání změny a lze okamžitě na tuto změnu reagovat. Samozřejmě je možné do řízení načíst také prvotní data měření.

 • Technické parametry modulu X20CM4810:
 • 4 kanály IEPE
 • 24-bitové rozlišení
 • Frekvence vzorkování 51,6 kHz
 • Vyhodnocení širokopásmových charakteristik selektivně podle frekvence
 • Vyhodnocení obalových a amplitudových spekter selektivně podle frekvence
 • Vyhodnocení charakteristik selektivně podle frekvence pro změnu signálů
 • Paměť prvotních dat v modulu
Otevřené standardy

Pouze otevřenost znamená jistotu budoucnosti! Otevřenost poskytuje možnost pracovat na bázi bezpečných nástrojů, nechat komunikovat zařízení bez nároků na cizí systémy a použitím stávajícího softwaru pro dílčí řešení uspořit cenný čas. Společnost B&R nabízí navíc otevřenost na všech úrovních a ve všech produktech.

SCADA a systém řízení procesů

Systém řízení procesů APROL se vyznačuje především univerzální použitelností. Toho se dosahuje díky jeho jedinečné přizpůsobitelnosti, modularitě a flexibilitě.

Jako spolehlivé řešení ve více než 3000 provozních instalacích nabízí především následující funkce:

 • Otevřenost díky velkému počtu standardizovaných rozhraní pro napojení provozních zařízení, podřízeného nebo nadřízeného systému
 • Bezpečný přenos dat
 • Ukládání dat bezpečné při manipulaci
 • Konformní s požadavky FDA na komponentu Audit Trail (sledovatelnost každé změny)
 • Vytváření alarmů
 • Databázový trendový systém
 • Integrované business intelligence řešení
Automatizované generování kódu

Algoritmy a regulace, které byly vyvinuty ve speciálních nástrojích, lze pomocí automatického generování kódu realizovat v řídicích programech velmi rychle a bez chyb. Společnost B&R nabízí k tomuto účelu řadu certifikovaných rozhraní, např. pro Matlab/Simulink nebo MapleSim.

Ovládání rozhraní k Simulink je mimořádně jednoduché: v rozhraní Simulink se definují pouze vstupní/výstupní proměnné. Poté je k dispozici plná účinnost rozhraní Simulink jak pro řídicí program, tak pro řídicí modul.

Záznam naměřených hodnot pro monitorování stavu

Společnost B&R nabízí systém APROL ConMon jako řešení pro měření, záznam a vyhodnocování všech důležitých spotřeb energie a podporuje tak neustálý proces zlepšování:

 • Záznam, ukládání a komprimace naměřených hodnot
 • Online sledování naměřených hodnot
 • Online spojování naměřených hodnot
 • Vyhodnocování naměřených hodnot
 • Záznam a zpracování doplňkové informace

Flexibilní integrace do stávajících řešení automatizace

APROL ConMon lze použít jako samostatné řešení – nezávisle na již existujících systémech řízení, systémech SCADA, systémech řízení procesů nebo řešení SPS – a lze jej integrovat do stávajících systémů řízení procesů APROL.

Výkonné průmyslové počítače

Výkonnost

Počítače Automation a panelové počítače společnosti B&R jsou skutečně výkonná zařízení. Díky použití nejnovější technologie na bázi aktuální generace procesorů Intel Core i jsou počítače Automation PC 910 a Panel PC 900 ideální volbou pro náročné aplikace. Počítače Automation PC 2100 a Panel PC 2100 sázejí na aktuální technologii Intel Atom. Tato technologie poskytuje při minimální konstrukční velikosti výkonnost sahající až do oblasti Core i.

Energetická účinnost

Další výhodou aktuální generace technologie Core i a Atom firmy Intel spočívá v podstatně vyšší výkonnosti při současně nižším příkonu - celkově to znamená maximalizovanou energetickou účinnost. Díky tomu není třeba používat větráky uvnitř zařízení, Automation PC 2100 a Panel PC 2100 jsou již od počátku dimenzovány pro pasivní chlazení.

Robustnost

Konstrukce počítačů Automation a panelových počítačů je mimořádně robustní a hodí se proto výborně pro použití v drsných prostředích. Trvalý provoz non-stop není žádný problém. Počítačové systémy pracují v mnoha variantách kompletně bez otáčejících se částí a jsou konstruovány bez interních kabelových spojů.

Spolehlivost

Každý počítač a každý panel se před expedicí podrobuje intenzivním funkčním testům. Při těchto testech jsou prověřeny všechny systémové vlastnosti a rozhraní. V neposlední řadě dlouholetá provozní bezpečnost snižuje rozhodujícím způsobem běžné náklady.

Úprava podle požadavků zákazníka

Počítače Automation lze individuálně přizpůsobit požadavkům dané aplikace. Výkon procesoru a velikost skříně je možné v rámci konstrukčních řad libovolně kombinovat. Další výbava je také plně přizpůsobitelná – od kapacity paměti až po flexibilní volbu datových nosičů, jako jsou CFast, HDD a SSD.

Připravenost k zapnutí

Průmyslový počítač se dodává kompletně nainstalovaný. Výrobci strojů OEM si mohou nechat dodat počítač Automation s již předinstalovaným softwarem přímo k výrobci skříňových rozvaděčů. Společnost B&R zmrazí na přání zákazníků stav BIOS a firmwaru a zajistí tím dlouhodobě stálé výstupní stavy – velká výhoda při individuálních certifikacích strojů a zařízení.

Dlouhodobá pohotovost

Jak počítače Automation PC 910 a Panel PC 900, tak i počítače Automation PC 2100 a Panel PC 2100 jsou dlouhodobě připraveny k provozu: pokud je počítač jednou integrován do stroje, nevznikají výrobci strojů žádné další náklady na údržbu. Stroj přejde do sériové výroby a může více než 10 let vyrábět.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo