Please choose country and language

U blokových tepelných elektráren a spojení tepelného a elektrárenského provozu nestojí v popředí pouze využití elektrické energie. Spalování paliva vytváří také teplo, které se používá jako procesní teplo a/nebo teplo přenášené na dálku.

Další zaměření je orientováno na biologickou výrobu plynu z organických materiálů a z odpadů, které slouží jako palivo pro blokové tepelné elektrárny.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo