Energetický průmysl čelí velkým výzvám jako je přechod k obnovitelným zdrojům energie, což vyžaduje nové technologie pro výrobu, přenos, distribuci a skladování energie. Hlavním cílem energetického průmyslu je zajištění dodávek energie spotřebitelům za konkurenceschopné ceny.

Díky inteligentním řešením B&R stanovuje standardy pro připojení různých energetických systémů, sběr dat a měření energie a zavádí opatření pro zvýšení energetické účinnosti.

Inovativní řešení pro energetický průmysl

(PDF; 2,5 MB)

  • Robustní automatizační platforma
  • Kompletní redundance
  • Integrovaná funkční bezpečnost
  • Otevřená rozhraní a telekontrolní protokoly
  • Snížení doby vývoje o 2/3 díky technologii mapp
  • Zpracování dat

Energetická revoluce pod kontrolou

Podle různých předpovědí vzrostou ceny energie do roku 2020 nejméně o 20%. Významných finančních úspor a zvýšení konkurenceschopnosti lze dosáhnout zlepšením energetické účinnosti. Svým produktem APROL EnMon nabízí B&R řešení pro měření, záznam a vyhodnocení spotřeby všech relevantních druhů energií.

Zjistit více

Členství

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo