Please choose country and language:

Řízení pohybu sehrává v dřevozpracujícím procesu důležitou roli. Tato technologie velmi úzce spolupracuje s CNC systémy a tak je někdy těžké rozeznat, kde řízení pohybu končí a začíná technika CNC a robotika. Kompletní řešení automatizace od B&R v sobě integruje všechny oblasti využívající jedinou softwarovou a hardwarovou platformu, řízení, HMI a bezpečnostní techniku. Scalability+ tuto integraci dále rozšiřuje. Základní softwarové funkce jsou kompatibilní se všemi produktovými řadami a lze je znovu použít bez ohledu na velikost nebo složitost konkrétní aplikace. Mezi uživatelské výhody pak patří kratší doby vývoje a nižší investiční náklady.

Please choose country and language:

B&R Logo