Please choose country and language

Dokonalé řešení pro stroje všech velikostí

Velké i malé dřevozpracující stroje potřebují to nejlepší hardwarové řešení pro efektivní konfiguraci. Široký a škálovatelný sortiment produktů od společnosti B&R ve spojení s unikátní softwarovou platformou Automation Studio pro PLC, HMI, řízením pohybu, CNC a komunikačními úlohami, umožňuje rychlý vývoj strojů s optimálně nakonfigurovaným hardwarem, což má za následek značné snížení celkových nákladů.

100% integrace řízení pohybu, CNC a robotiky

Generic Motion Control (GMC) je softwarový produkt od B&R, který zahrnuje standardní CNC, řízení pohybu a robotiku v jedinečném řídicím systému. Jeho uživatelé získávají inteligentní a účinné řešení pro širokou škálu aplikací. Lze například připojit pohyblivou CNC hlavu (CNC stanici) k dopravníku. Pohyby CNC stanice jsou v takovém případě vázány na pohyby dopravníku. CNC program pak probíhá nepřetržitě během přepravy položek. Toto účinné a inteligentní řešení vede k vyšší produktivitě.

Integrovaná funkční bezpečnost

openSAFETY je modulárně strukturovaná integrovaná bezpečnostní technika. Krátké doby cyklů zaručují rychlé reakce bezpečnostních obvodů. Inteligentní elektronika nahrazuje tradiční bezpečnou kabeláž a umožňuje koordinaci bezpečných reakcí pro extrémně spolehlivé a účinné výrobní procesy.

Trvalá hodnota

Předvídatelný vývojový proces zajišťuje trvalou hodnotu Vašeho systému. Konfigurovatelné a předdefinované funkce pro různé strojní procesy snižují náročnost vývoje. Individuální požadavky zákazníků lze implementovat s použitím softwarových knihoven, které odpovídají mezinárodním standardům, a vlastních funkčních bloků vytvořených na základě technologického know-how zákazníka. Škálovatelnost a kompatibilita hardwaru jsou základem jeho opětovného použití.

24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Pro dřevozpracující stroje fungující ve výrobním procesu 24/7 jsou nezbytné minimální prostoje a řádný chod v automatickém režimu. Kombinace intuitivních diagnostických funkcí, otevřených rozhraní, celosvětové dostupnosti automatizačních součástí a spolehlivého mezinárodního partnera, nabízí optimální podporu.

Řešení linek

Je to stejné jako ve sportu. Integrované výrobní linky jsou závislé na úsilí celého týmu. Společnost B&R, jako poskytovatel řešení, má technologii pro optimalizaci celých systémů. Synchronizované interakce mezi jednotlivými podprocesy zajišťuje průmyslový Ethernet pracující v reálném čase.

Celkové náklady na vlastnictví

Do systémového rozhodování stále více vstupuje ohled na celkové náklady. Společnost B&R nabízí svým zákazníkům vysokou dostupnost, jednotné funkce, modulární strukturu zařízení, kompatibilitu s celým systémem a celosvětovou podporu. Ve společnosti B&R získáte partnera, který se vyplatí.

Otevřená a flexibilní architektura

Systémy B&R jsou otevřené pro standardní komunikační rozhraní, a to na úrovni stroje i na úrovni ERP. Stejný software řídicí jednotky lze použít v řadě různých zařízení. Jediné, co vyžaduje konfiguraci, je komunikační médium a protokol. Dynamické konfigurace I/O umožňují využívání jednoho softwaru v různých hardwarových topologiích. Výsledkem je finančně efektivní a velmi flexibilní řešení.

Balení na palety
 • Vyšší produktivita s lineárními motory
 • Řízení pohybu PLCopen
 • Různé kinematické pohyby
 • Odlišné kinematické pohyby
 • Sledování pracovní plochy
 • Snížení nákladů díky třem motorům s jedním pohonem
Smirkování
 • POWERLINK: průmyslový, deterministický protokol reálného času
 • Hladká synchronizace mezi vstupy, výstupy a přepravním pásem
 • Flexibilní konfigurace hardwaru a softwaru
 • Škálovatelné řešení
Nanášení barev
 • Řízení pomocí Mobilního panelu
 • Otevřená architektura s protokolem POWERLINK
 • CNC nebo generování žádaných hodnot (plánování trajektorie)
 • Přímé pohony pro vstřikovací roboty
CNC zpracování
 • 16 souběžných CNC kanálů
 • 15 os pro každý CNC kanál
 • Dynamické připojování os ke kanálům a jejich odpojování
 • Až 100 os nebo vřeten
 • Vlastní PLC/CNC funkce
 • Nástrojový stůl s možností až 499 pozic
 • Konfigurovatelný interpreter pro nejvyšší úroveň integrace mezi CNC a řídicí jednotkou, pro uživatelsky definované funkce v kódu ISO
 • Otevřená platforma pro heterogenní systémy pohonů: servomotory, krokové motory, hydraulické osy, přímé pohony
 • Integrovaný software pro jemné, dynamické a vysoce přesné řízení hydrauliky
Vrtání
 • Číslicové řízení
 • Současné řízení různých vrtáků
 • Dynamické spojování os
 • Řízení polohy online
 • Pohony nahrazují přídavná čidla
Frézování drážek
 • Otevřená komunikace po ethernetu
 • Účinná výměna dat
 • Integrované řešení pro monitorování linky
 • Řízení I/O s přesností 1 μs
 • Standardní síť pro strojní linky
Lepení
 • Připojení CAM a CNC pro zaoblené profily
 • Elektronické vačky
 • Letmé řezání
 • Zákaznické profily
 • Funkce spouštění

Frézování
 • Výběr nástrojů přes otevřený komunikační protokol POWERLINK
 • Otevřené sběrnice pro optimální kabeláž
 • Vzdálené I/O s krytím IP20 a IP67
 • Optimalizovaná kabeláž
 • Online výpočty
Lisy
 • Řízení teploty při laminování
 • Řízení rychlosti v závislosti na materiálu a tlaku při laminování
Sušení
 • Vyhodnocení široké škály naměřených dat pro optimalizaci sušení
 • Energeticky optimalizovaná regulace teploty a vlhkosti
 • Kompaktní hardwarové řešení
 • Přímé propojení mezi platformami MATLAB / Simulink a B&R Automation Studio umožňuje rychlou implementaci složitých matematických modelů
 • Vysoký výkon procesoru pro výpočet matematických modelů
 • Neomezená paměť
Řezání
 • Cenově efektivní
 • Kompaktní automatizace
 • Vysoce flexibilní údržba
Odstraňování kůry
 • Laserová detekce suků na kmeni
 • Výpočet odstraňované vrstvy
 • Synchronizace ostří s pohybem kmene
 • Servopohon s integrovaným I/O pro rychlou dobu odezvy
 • I/O sběrnice se vzdáleností mezi moduly až 100 m
 • Obsluha pomocí mobilního panelu

Please choose country and language

B&R Logo