• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Rieter znamená pohodlí

PG_SYS_R40

„úspěšná integrace tolika různých systémů strojů do jedné společné řídicí platformy vypovídá mnohé o flexibilitě a modularitě řídicích jednotek B&R. Vysoká očekávání firmy Rieter ohledně této investice jsme splnili s velkou spokojeností.“

Heinz Studer, vedoucí modularizace hardwaru a softwaru

Švýcarský výrobce strojů Rieter je předním dodavatelem strojů pro zpracování plastů a textilní průmysl. Jeho výrobky jsou vždy dokonale přizpůsobené požadavkům zákazníků. Schopnost adaptace na nové požadavky umožnila firmě Rieter vyrůst v celosvětovou skupinu průmyslových společností. Firmy Rieter a B&R spolu po mnoho let úspešně spolupracují při výrobě textilních strojů.

Rieter je jediná firma ve svém oboru, která dokáže svými zkušenostmi pokrýt celý proces spřádání a vyvíjet tak optimální řešení pro své zákazníky. S rozhodnutím harmonizovat všechny řídicí jednotky u všech vyráběných strojů vyvstala zásadní otázka, zda implementovat systém založený na automatech PLC nebo průmyslových počítačích. Význam této volby roste s důležitostí požadavků na zpracování dat a komunikaci s řídicí jednotkou stroje.

Řídicí systém od společnosti B&R zapůsobil svou harmonickou kombinací automatu PLC a průmyslového počítače kompatibilního s platformou PC. Pro firmu Rieter tato kombinace znamenala významnou konkurenční výhodu, protože přechod na novou řídicí platformu byl rovněž příležitostí k modularizaci softwaru. Společnost B&R poskytovala firmě Rieter ve všech fázích projektu odborné konzultace na místě a rozsáhlé inženýrské služby. Po dokončení projektu mohla společnost B&R prezentovat vynikající flexibilitu a modularitu svého automatizačního řešení. Pro zákazníky firmy Rieter toto řešení znamená rychlejší návratnost investic, protože zvyšující se požadavky na hardware a software mohou splnit s použitím kompatibilních výrobků společnosti B&R.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.