• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Elektrohydraulický pohon snižuje spotřebu energie i hlučnost

Maschinenreihe

„Dodatečné náklady na novou technologii pohonu se vrátí velmi rychle. I když stále nabízíme všechny stroje i s konvenčními systémy pohonu, v dodávkách jednoznačně převažují modely s hybridní technologií pohonu od společností B&R a Dorninger Hytronics, a to ve všech velikostech, u kterých je technologie Cool Drive® již k dispozici.“

Gert Kain, autorizovaný zástupce firmy Maplan

Maplan je předním výrobcem vstřikovacích strojů na zpracování gumy. Přechod na elektrohydraulické řešení od společností Dorninger Hytronics a B&R, které využívá interní zubová čerpadla s řízenou rychlostí a technologií pohonu ACOPOS, umožnil firmě Maplan snížit spotřebu energie hydraulického pohonu na pouhou jednu pětinu a současně snížit hlučnost o 50 %. Kromě toho došlo ke zkrácení doby zkušebního chodu o 10 až 15 %, což dále přispívá k rychlé návratnosti počátečních nákladů.

Maplan je jedním ze tří největších dodavatelů vstřikovacích strojů na zpracování gumy. Firma hledala systémové řešení s dobře známými a prověřenými výkonnostními daty, které by rovněž bylo kompatibilní s jejich široce modulární koncepcí strojů.

Společnost B&R společně s firmou Dorninger Hytronics, partnerem pro hydraulické systémy, dokázala nabídnout kompletní elektrohydraulické řešení s názvem Hybrid Drive Control, které je založeno na interních zubových čerpadlech se servořízením. Inteligentní servopohon ACOPOS propojený pomocí sběrnice POWERLINK s průmyslovým počítačem vyšší úrovně APC620 řídí ventilátorem chlazený, třífázový synchronní motor z řady 8LS. Součástí pohonu ACOPOS je vysoce dynamické řízení hydraulického tlaku a kapacity čerpadla s uzavřenou smyčkou, které je implementováno v kódu SPT. Stylové moduly rozhraní X20 zajišťují komunikaci s V/V body stroje, kterých může být 50-120. Servisní pracovníci mohou používat modul PC5000touch Automation Panel, který je tvořen jednotkou AP900 od společnosti B&R s 15" dotykovou obrazovkou a vlastní klávesnicí. Rozhraní řídicí jednotky rovněž umožňuje hladkou integraci diagnostiky. S technologií pohonu od B&R tak lze zahrnout všechny součásti až po samotný motor.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.