Produktové číslo Popis Porovnání produktů ...
  • Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Vrstva datových spojů

Díky aplikaci cyklického časování přístupu všech připojených uzlů k fyzické vrstvě je dosaženo deterministického časování. Cyklus je rozdělen na isochronní a asynchronní fázi. Během isochronní fáze jsou přenášena kritická data, v asynchronní fázi je vyhrazena šířka pásma pro přenosy méně kritických dat. Sekvenci řídí v doméně reálného času řídicí uzel (Managing Node, MN). Uzel MN uvolňuje přístup k fyzickému médiu pomocí explicitních zpráv. Proto má k v každém okamžiku přístup k síti pouze jeden uzel, což brání vzniku kolizí. Mechanismus CSMA/CD, který způsobuje nedeterministické chování sítí Ethernet, nemá vliv, když protokol POWERLINK pracuje bez rušení.

Protokol POWERLINK využívá adresování MAC podle normy IEEE 802.3. Každé zařízení má jedinečnou adresu MAC. Uzlům je navíc v doméně reálného času přiřazen identifikátor uzlu EPL. Identifikátor uzlu lze zařízení přiřadit přepínačem na přední straně zařízení. V případě potřeby nabízí protokol Ethernet POWERLINK také standardní adresování podle protokolu IP. To znamená, že k zařízením pracujícím v reálním čase lze přes Internet přistupovat z libovolného msta na světě. Zařízením pracujícím v doméně reálného času jsou přidělovány místní IP adresy. Místní IP adresa konkrétního zařízení je odvozena od příslušného identifikátoru uzlu. Přechod do Internetu zajišťuje protokol NAT (Network Address Translation) stejně jako při připojování k poskytovateli internetových služeb.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.