Produktové číslo Popis Porovnání produktů ...
  • Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Režimy práce zařízení

Zařízení s funkcemi protokolu POWERLINK dokáže zpracovat následující provozní stavy.

Režim základního Ethernetu: Zařízení pracují přímo v existujících ethernetových sítích, přenos dat v reálném čase není nutný. Tento režim je výchozí provozní režim po zapnutí zařízení.

Režim POWERLINK: Po dokončení spouštění zařízení přechází do provozu v reálném čase. Časování ovládá řídicí uzel. Délka cyklu závisí na množství isochronních a asynchronních dat a na počtu uzlů. Základní cyklus se skládá z těchto fází:

  • Úvodní fáze - Všechny uzly se synchronizují s řídicím uzlem
  • Isochronní fáze - Řídicí uzel přiřazuje každému uzlu pevné časové okno pro přenos kritických dat. Všechny ostatní uzly mohou během této fáze naslouchat všem datům (zveřejnění/objednání).
  • Asynchronní fáze - Řídicí uzel uvolní síť pro přenos nekritických dat určitého uzlu, například parametrů a diagnostických dat. V tét fázi jsou využívány standardní protokoly a adresy vycházející z protokolu IP.

Kvalita chování v reálném čase závisí na přesnosti celkové délky základního cyklu. Délka jednotlivých fází se může lišit za podmínky, že součet všech fází zůstává v rámci délky základního cyklu. Dodržování délky základního cyklu sleduje řídicí uzel. Dobu isochronní a asynchronní fáze je možné nakonfigurovat.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.