Produktové číslo Popis Porovnání produktů ...
  • Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Bezpečné řízení výrobních linek

OPC UA a openSAFETY

Až do teď bylo prakticky nemožné zajistit, aby vysoce modulární a flexibilní výrobní linky byly zároveň bezpečné. Proto firma B&R vyvinula koncept, který umožňuje realizovat zcela nová řešení bezpečnosti modulárních výrobních linek na bázi protokolu OPC UA a openSafety, bezpečnostního protokolu s otevřeným zdrojovým kódem.

Samoorganizující se bezpečnostní sítě umožňují, aby z linky byly odstraněny jednotlivé moduly či celé stroje nebo do ní naopak byly nové moduly a stroje přidány bez toho, že by bylo nutné zasahovat do programu bezpečnostního systému. Dokonce je možné navrhnout výrobní linky, které po provedení změny svůj bezpečnostní systém samy automaticky validují.

K tomu, aby bylo možné realizovat samoorganizující se bezpečnostní sítě, které by současné plnily všechny požadavky na bezpečnost i zabezpečení, je třeba přijmout několik opatření. Nový koncept při tom optimálně využívá výhody OPC UA i openSafety.

openSAFETY meets OPC UA
K výměně dat prostřednictvím protokolu OPC UA využívá openSafety jeho mechanismus publisher-subscriber.

Jak to funguje

Jestliže se k bezpečnostní síti připojí nové zařízení – modul, stroj nebo např. Robot –, nejprve na to zareaguje OPC UA. Pomocí vlastních bezpečnostních mechanismů realizuje zabezpečené připojení.

Nové zařízení potom hledá servery, které by mu nabídly bezpečnostní funkce. Využívají se při tom mechanismy OPC UA Discovery a Server Capability. Následně se pomocí služeb Browsing Services v OPC UA zjišťuje, jaké funkce a s jakými atributy nalezený server nabízí.

Tak získá každý server OPC UA úplný obraz sítě, aniž by bylo nutné cokoliv programovat. Tím je zakončena první faze bezpečného řízení - faze identifikace.

Safe-Line-Automation
Kombinace OPC UA a openSafety umožňuje dosáhnout bezpečného provozu technologických linek.

Automatické ověřování

Nyní bezpečnostní aplikace zjišťuje, zda už jsou pro ni všechny nové komponenty známé a zda jsou všechny jejich vlastnosti z bezpečnostnětechnického hlediska shodné s těmi, s nimiž byl systém dříve validován. Jestliže tomu tak je, nevyžaduje se od obsluhy stroje žádný další zásah.

Jsou-li zjištěny relevantní rozdíly, musí uživatel zasáhnout, ale vede ho při tom standardizovaný soubor dotazů, které se mu zobrazují ve vizualizační aplikaci. Tím je ověřena správnost konfigurace. Všechny zadané údaje jsou trvale uloženy, takže nová konfigurace linky může být v budoucnu kdykoliv automaticky rozpoznána a znovu použita.

Testování doby reakce

Nyní vstupuje do hry openSAFETY. Každá komponenta zjišťuje, zda je pro ni předložená konfigurace přijatelná.

Tento proces je identický s testováním, které se dosud vždy muselo vykonávat před spuštěním stroje. Přitom se ověřuje, zda jsou doby reakce a doby cyklu dostatečně krátké, aby byla včas a spolehlivě spuštěna požadovaná bezpečnostní reakce. Když jsou tyto kroky vykonány, začíná výměna bezpečnostních provozních dat prostřednictvím openSafety a linka začne plánovanou výrobu.

Bezpečný přenos dat

Nyní se dostáváme do fáze provozu, kdy výrobní linky přenáší bezpečnostně relevantní data. Bezpečnostní výrobní linka pak může zahájit výrobu.

  • Klíčová fakta
  • Bezpečnostní technologie plug-and-play
  • Automatická validace
  • Maximální flexibilita

Jak jsou telegramy openSafety přenášeny prostřednictvím OPC UA?

OpenSafety, bezpečnostní protokol s volně přístupným zdrojovým kódem (open source), může jako transportní médium použít v principu jakoukoliv průmyslovou provozní sběrnici nebo síť průmyslového Ethernetu. Princip black-channel umožňuje výměnu bezpečnostně relevantních dat bez toho, že by transportní médium ovlivňovalo přenos protokolu bezpečnostních dat.

Ke komunikaci provozních dat – tzv. Safety Process Data Objects – využívá openSafety mechanismus publisher-subscriber z OPC UA. Tak je zaručeno, že uzly openSafety komunikují přímo mezi sebou, bez potřeby nadřazeného serveru, a tak se dosahuje velmi krátkých dob reakce. Pro komunikaci dat ve fázi ověřování jsou naproti tomu zapotřebí dotazy na data uložená v podobě objektů Safety Process Data Objects. K tomu se využívají metody dotazování z OPC UA, aby se tak zabránilo přetížení komunikační sítě a serverů OPC UA.

iStock_74822509_XXLARGE
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.