Please choose country and language:

Chytré telefony se považují za vzorový příklad techniky, jejíž ovládání je snadné. Stejně jednoduché rozhraní si přejí pracovníci obsluhy strojů a zařízení. Společnost B&R nabízí díky mapp View poprvé možnosti webové technologie přímo v automatizačním softwaru. Pomocí mapp View může každý automatizační technik sám vytvořit snadno ovladatelná vizualizační řešení. Znalosti webových technologií nejsou nutné.

Při navrhování moderních webových stránek nebo koncepcí ovládání pro chytré telefony používají programátoři expertní nástroje a obracejí se na celé týmy specialistů zabývajících se snadností používání, designem a ergonomií. Výrobci strojů a zařízení obvykle tyto zdroje nemají k dispozici. Pro vytvoření kvalitních vizualizací potřebují jednoduše ovladatelné nástroje, které jsou integrovány do jejich obvyklého programovacího prostředí.

  • Přednosti
  • Možnost využití všech předností webové technologie
  • Úplná integrace do automatizačního softwaru
  • Vysoká míra opětovné použitelnosti
  • Optimální zobrazení na všech ovládacích přístrojích
Správná informace ve správný čas

Požadavky na moderní vizualizaci stroje neznamenají pouze vkusné uživatelské rozhraní a vícedotykové ovládání. Vizualizace musí podporovat hlavní cíle průmyslové výroby: maximální produktivitu a co možná nejkratší prostoje.

Pro tento účel je rozhodující, aby pracovník obsluhy zařízení dostal správnou informaci ve správný čas. Důležité zprávy musí obdržet kdykoli, a to buď prostřednictvím velkého ovládacího přístroje na zařízení, malého informačního panelu, smartphonu nebo tabletu. Kromě toho musí být vyloučeno chybné ovládání.

100 % webová technologie

Aby bylo možné splnit tyto požadavky, spoléhá společnost B&R u mapp View na 100% webové standardy. Pomocí této technologie se dosáhne optimálního zobrazení na všech výstupních zařízeních. Lze také snadno realizovat různá zobrazení pro různé uživatele nebo skupiny uživatelů. Konvenční přístupy vyžadují mnoho zdrojů a speciální know-how, aby bylo možné vytvořit stránky pro všechna výstupní média.

Práce ve známém prostředí

Práce ve známém prostředí

Jedinečnou vlastností mapp View je způsob integrace webových technologií přímo do vývojového prostředí řídicích systémů. Přestože je mapp View postaveno na HTML5, CSS nebo JavaScript, programátoři se těmito jazyky nemusejí vůbec zabývat. Stránky se vytvářejí ve známém vývojovém prostředí Automation Studio. Zde jsou k dispozici integrované vizualizační moduly, takzvané widgety, které zahrnují všechny funkce uživatelského rozhraní stroje. Widgety se přetahují metodou "drag and drop" na požadované místo a zde se jednoduchým způsobem nakonfigurují.

Velkou výhodou webové technologie je oddělení obsahu a uspořádání. Aplikační technik tak může měnit design obsahově již dokončené vizualizace, a to například pro optimalizaci použitelnosti po prvních testech v provozu. Podle potřeby se používají widgety s dodávaným designem nebo se uspořádání přizpůsobí firemnímu stylu. Protože se používá webová technologie, lze obsahy snadno přizpůsobit různým výstupním médiím, a to bez ohledu na to, zda se jedná o velký ovládací přístroj nebo malou přenosnou obrazovku.

Ideální pro modulární koncepce

Nejen obsah a vizualizace jsou navzájem od sebe odděleny, ale také logika vizualizace a logika stroje jsou na sobě nezávislé. Vizualizace a veškeré komponenty lze tak kdykoli znovu použít a jednotlivě pozměnit. mapp View je proto ideální pro modulární a flexibilní koncepce strojů. Navíc se minimalizují náklady na údržbu a zvyšuje se kvalita.

Web se neustále dále vyvíjí, přesto je webová technologie v digitální éře mimořádně stabilní: 20 let stará HTML stránka je v každém moderním prohlížeči správně zobrazena. mapp View je založena na webových standardech HTML5, CSS3 a Javascript používaných na celém světě. Na rozdíl od proprietárních platforem, jako je Flash nebo Silverlight, zůstanou tyto standardy po desetiletí použitelné a budou se dále vyvíjet.

Otevřená díky OPC UA

mapp View je plně integrována do vývojového prostředí B&R Automation Studio a je pro každého aplikačního technika snadno ovladatelná. Prostřednictvím OPC UA lze řízení jiných výrobců jednoduchým způsobem napojit do vizualizace. mapp View je první webová vizualizace na světě, pro kterou není potřebné žádné webové know-how.

Please choose country and language:

B&R Logo