Please choose country and language:

Řídicí systémy robotů společností KUKA a Yaskawa MOTOMAN mají rozhraní POWERLINK. Díky tomu je lze konzistentně začlenit do automatizačních řešení společnosti B&R. To přináší výrobcům strojů snazší programování robotů a vyšší produktivitu a flexibilitu strojů obecně.

Robot se programuje prostřednictvím knihoven ve vývojovém prostředí B&R Automation Studio, které odpovídá normě IEC61131, a lze jej tak plně začlenit do softwaru stroje. Jednotný software a hardware zkracuje oživování stroje s robotem i jeho pracovní cyklus.

Robot nepotřebuje ovládací panel

Díky začlenění řízení robota do řídicího systému stroje není pro robota potřebný žádný vlastní ovládací terminál. Veškeré údaje nutné pro provoz a diagnostiku lze zobrazovat a nastavovat na ovládacím terminálu stroje.

  • Přednosti
  • Programování robotů na základě IEC61131
  • Úplná integrace robotiky do stroje
  • Snížení hardwarové náročnosti
  • Možnost volby platformy robotiky

Comau a Stäubli

KUKA KR C4

KUKA KR C4

Také řídicí systém robotů KR C4 firmy KUKA má integrované rozhraní POWERLINK. Modul robota KUKA se včlení do vývojového prostředí B&R Automation Studio prostřednictvím souboru s popisem zařízení, který dodává výrobce robota. Robot se pak programuje přímo z vývojového prostředí B&R Automation Studio podle normy IEC61131 prostřednictvím knihovny mxAutomation od společnosti KUKA. Tak lze řízení robotů KUKA plně integrovat do softwaru strojů.

Yaskawa DX200

Yaskawa DX200

Společnost Yaskawa nabízí řízení robotů s rozhraním POWERLINK prostřednictvím modulu DX200. Pomocí souboru s popisem zařízení a knihovny MotoLogix od společnosti Yaskawa, se i zde modul robota začlenění do vývojového prostředí B&R. MotoLogix umožňuje výrobci strojů naprogramovat robota v jazycích IEC61131, a tím přímo začlenit do aplikace.

Comau a Stäubli

Řízení robotů C5G (Comau) a CS9 (Stäubli) jsou vybaveny integrovaným rozhraním POWERLINK již delší dobu. Obě nová řešení společností KUKA a Yaskawa nyní dále rozšiřují možnost volby platformy robotů.

Please choose country and language:

B&R Logo