Please choose country and language

 • Širokorozsahový vstup střídavého napětí 400 - 500 V
 • Spolehlivé napájení i při krátkodobém výpadku jedné fáze
 • Vysoká dielektrická pevnost
 • Možnost paralelního zapojení pro zvýšení výkonu a redundanci
 • Vysoká provozní bezpečnost díky dlouhému přemostění výpadku sítě při plném zatížení a vysoká střední doba mezi poruchami (>500 000 hodin)
 • Soubor mezinárodních schválení
 • Velký rozsah teplot od -25 do +70 °C
 • Uzavřená kovová skříň
 • Jednoduchá montáž na profilové liště DIN
Produktové číslo Popis
0PS3050.1 24 VDC power supply, 3-phase, 5 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3100.1 24 VDC power supply, 3-phase, 10 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3200.1 24 VDC power supply, 3-phase, 20 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3400.1 24 VDC power supply, 3-phase, 40 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation

Optimální uspořádání přípojek a ovládacích prvků

Připojovací svorky a ovládací prvky jsou přehledně uspořádané na čelní straně a jsou zřetelně popsané. Svorky umístěné na přední straně zařízení dole, resp. nahoře jsou nejlépe přístupné. Jsou velké a stabilní, a proto jsou vhodné dokonce pro elektrické šroubováky. Kromě toho jsou svorky umístěny uspořádané tak, aby i u velkých zařízení bylo možné použít kabely bez ochrany proti teplu. Kromě toho se tato zařízení vyznačují třetí mínus svorkou pro snadné sekundární uzemnění, a tím přispívají ke snížení nákladů na instalaci.

Bezpečnost je pro nás důležitá

Elektronické omezení proudu chrání elektroinstalaci při přetížení a zkratu. Ochrana proti přepětí chrání připojené spotřebiče při výpadku regulačního obvodu. Pomocí ochrany proti nadměrné teplotě se při příliš vysoké teplotě provede plynulé snížení výstupního výkonu opět až na teplotu v dovoleném rozsahu (tepelná kompenzace zatížení).

Chování při přetížení

Aby se Vaše zařízení při malém přetížení hned nevypnulo, pracují tyto napájecí zdroje podle charakteristické křivky U/I, na které se pohybuje pracovní bod:

 • Výstupní charakteristická křivka: Charakteristická křivka U/I zaručuje, že jsou spolehlivě napájeny jak silně kapacitní zátěže, tak i spotřebiče s měničem DC/DC ve vstupním obvodu.
 • Konstrukce odpovídající stavům přetížení: Výstupní proud se při zkratu nebo přetížení omezí. Zařízení se nevypne, ale dodává nepřetržitý výstupní proud. Přitom se sekundární napětí tak dlouho snižuje, až se odstraní zkrat nebo přetížení na sekundární straně. Aktivují se sériově připojené pojistky. Stejné napájecí zdroje lze bez jakýchkoli problémů při spouštění zapojit paralelně.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Všechna zařízení splňují normu EN 61000-6-3 (rušivé vyzařování) a EN 61000-6-2 (odolnost proti rušení) vždy té nejpřísnější třídy. Kromě toho jsou zařízení vybavena na výstupu odrušením, aby i dlouhá nestíněná vedení nebyla zdrojem rušivého vyzařování.

Navíc se používá následující výbava:

 • Ochrana proti přechodovému přepětí pro ochranu zařízení před napěťovými špičkami na straně sítě.
 • Omezení zapínacího proudu, které je funkční také u teplých zařízení. Proto i u PS3400 (24 V/40 A) staří pro zajištění zcela obvyklé jističe vedení, které se tak jako tak zapojují do přívodního vedení.

Kromě těchto funkcí se při certifikaci CE současně zahrnuje také EMC. Napájecí zdroje mají kromě obvyklých mezinárodních schválení (IEC 60950, EN 60950, UL 60950, CUL CSA-C22.2 č. 60950) také EN 50178, EN 60204-1 a také UL508 LISTED.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo