• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Vzdušní obři svázaní se zemí

iStock_000001521469Large

Jsou až 200 m vysoké, mají průměr až 130 m a mohou zásobovat elektřinou až 5 000 domácností - správně, větrné turbín. Jako zdroje čisté a obnovitelné energie spoléhají větrné turbíny výhradně na sílu větru.

Globální oteplování a s ním související katastrofické události - silné bouře, záplavy atd. - nakonec přesvědčily vlády světa o tom, že je třeba omezovat množství nebezpečných plynů (CO2) uvolňovaných do atmosféry. Proto musí být množství ropy a uhlí spalovaných při výrobě energie sníženo a nahrazeno jinými zdroji. Budoucnost je v obnovitelných zdrojích energie jako je vodní energie, solární energie, biomasa a větrná energie. Využitelná energie, kterou lze získat jen z větru, by pokryla energetické nároky celé planety padesátkrát.

Uspokojení čínského hladu po energii

Geograficky příznivé místo pro vítr - obrovské stepi na severu a na západě a tisíce kilometrů pobřeží na východě a na jihu - to je říše středu. Čína je největším vývozcem na planetě a má obrovskou potřebu energie. Rozsáhlé využívání čisté energie větru je dokonalým řešením. Čínská vláda to ví a rychlý rozjezd tohoto oboru podpořila štědrými dotacemi.

Větrné turbíny jsou instalovány na zemi i u pobřeží. Nejvyšší prioritou jsou odolnost a spolehlivost, protože například elektrárny u pobřeží lze opravovat pouze z vrtulníků, když to dovolí počasí. Jednou z největších obtíží, kterým musí všechny součásti čelit, je vysoká koncentrace sloučenin soli ve vzduchu u pobřeží. Náročné jsou také značné rozdíly teplot charakteristické pro kontinentální podnebí (až +50 °C v létě a -40 °C v zimě) a vibrace působené neustálým otáčením lopatek. Větrné turbíny jsou konstruovány na provoz trvající přes 20 let, a proto musí po stejnou dobu odolávat tomuto náročnému prostředí i automatizační součásti.

Systém B&R X20: Překonávání extrémních podmínek

Systém X20 se osvědčil a je na tyto náročné podmínky velmi dobře připraven. Při zkouškách pro letecký průmysl (které lze využít i pro větrné turbíny) obstál systém X20 s vynikajícími výsledky. Zkoušky zkoumají limity zařízení tak, že za stálých vibrací nastavují extrémní změny teplot. Z výsledků je možné vyvodit závěry o existujících rezervách a odhadnout životnost výrobku. Podle vyjádření vedoucího pracovníka externí zkušební firmy systém X20 výrazně překonává limity výrobků, které na trh dodávají jiní výrobci.

Tyto vynikající výsledky a dostupnost mnoha modulů využitelných pro nejrůznější úkoly ukazují, že tento systém větrným turbínám dokonale padne. Speciální modul X20 může měřit a sledovat klíčové parametry jako je napětí, frekvence a fáze a současně počítat množství energie vyráběné větrnou turbínou. Optický přenos dat po dlouhém spoji mezi moduly X20 umístěnými u základny a v pouzdře na vrcholu věže turbíny zajišťuje síťový modul

Technologie openSAFETY nabízí nové bezpečnostní strategie a zvyšuje pohodlí

Nejrizikovější situací, kterou je třeba u všech větných turbín pečlivě sledovat, je překročení povolené rychlosti rotoru. Mohlo by totiž dojít k ulomení lopatky a odlétávání součástí. Při několikatunové hmotnosti lopatky a jmenovitých špičkových rychlostech kolem 300 km/h by mohlo dojít ke zničujícím škodám. Proto hrají u větrných turbín tak důležitou roli bezpečnostní technologie. Integrovaná bezpečnostní technologie vycházející z protokolu openSAFETY je hladce integrována do systému X20 a eliminuje potřebu sekundární kabeláže. Nabízí také rozsáhlé diagnostické funkce. Díky ní lze uplatňovat zcela nové bezpečnostní strategie a koncepce zajišťující nejvyšší možnou míru bezpečnosti a pohodlí.

Mozkem celé větrné turbíny je aplikace řídící ohromné lopatky. Softwarová řešení pro řízení těchto systémů i návrh mechanických a elektrických vybavení větrných turbín nabízí mnoho zavedených konstrukčních firem. Otevřenost systému B&R umožňuje rychlou a efektivní integraci. Další možností je speciální softwarová platforma B&R. Změny nastavení pro konkrétní větrnou turbínu (přizpůsobení) probíhají na místě. Velcí a zkušení výrobci větrných turbín dokážou řízení celého systému vyvinout samostatně.

Kratší uvádění do provozu díky automatickému generování kódu

Inteligentní řídicí algoritmy s uzavřenou smyčkou maximalizují výrobu energie a minimalizují zatížení součástí systému. Při simulování fyzikálních modelů větrných turbín jsou využívány matematické modely umožňující vyzkoušení softwaru v kanceláři a zkrátit dobu uvádění do provozu. Velmi složité algoritmy a modely jsou obvykle vyvíjeny s pomocí simulačních nástrojů a musí být řádně začleněny do automatizační architektury. Zvláště elegantní a účinnou metodou je automatické generování kódu. Například algoritmy a modely vyvinuté pomocí nástrojů MATLAB® a Simulink® lze po provázání se softwarem Automation Studio Target for Simulink® jediným klepnutím myší automaticky kompilovat do výkonného programovacího kódu. Zkompilované algoritmy a modely jsou okamžitě k dispozici pro další využití v programovacím prostředí Automation Studio.

Špičkové funkce vzdálené diagnostiky poskytované systémy B&R umožňují snadný přístup ke všem důležitým parametrům a údajům o každé turbíně, a to i po uvedení celého systému do provozu. Proto je možné lépe plánovat intervaly údržby a efektivněji připravovat servisní práce.

Možnosti efektivních vývojových nástrojů a vynikající diagnostické schopnosti přesvědčivě dokládá úspěšný provoz různých systémů. Elegantní hardwarová řešení umožňují přijímání nových strategií a lepší funkčnost i při snižování nákladů. Vysoká kvalita a dlouhodobá dostupnost výrobků B&R zaručuje zákazníkům ideální podmínky po celou dobu životnosti výrobku.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.