• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Bezpečné tvarování k dokonalosti

openSAFETY plastics-lensflare

Stroje na zpracování plastů jsou stále složitější a modulárnější. Obě tyto vlastnosti zvyšují poptávku po řídicích systémech s inteligentními bezpečnostními funkcemi a rychlymi odpovědními časy. Ideálním prostředkem pro výměnu bezpečných dat je nejrozšířenější stávající vysokorychlostní systémová sběrnice. openSAFETY je jediný bezpečnostní protokol, který splňuje požadavky náročných aplikací.

Stroje, které masově vyrábějí plastové předměty jsou plně automatizované a běží non-stop. Vzhledem k tomu, že použité složité nástroje jsou nákladné na výrobu, musí být stroje schopny produkovat velké množství vysoce kvalitních výrobků v extrémně krátkých výrobních cyklech. Výrobci strojů na zpracování plastů byli po mnoho let poháněni inovacemi ve snaze dosáhnout těchto cílů. Nový vývoj v tomto odvětví našel cestu do automatizační techniky.

Elektrický servohopohon je jedním takovým příkladem. Pohybové osy u těchto strojů vyvíjejí obrovské množství síly, proto jsou pro pohony používána hydraulická řešení. Současně tlak prostředí není konstantní, ale mění se v souladu s požadavky na zlepšení účinnosti. Proto vstupují do hry servopohony. V současné době je většina strojů s nižšími nároky na sílu již postavena s plně elektrickým pohonem. To zvyšuje jejich energetickou účinnost, přesnost a citlivost.

Bezpečnost je prvořadá

iStock_000001488193Large
Stroje na zpracování plastů pracují při vysokých otáčkách a vyžadují sběr přesných rozměrů pro zajištění bezpečnosti pracovníků závodu. S openSAFETY je možné realizovat ucelenou řadu bezpečnostních funkcí s velmi rychlími časy odezvy. (Zdroj: iStock)

Počet pohybových os ve strojích na výrobu plastů je již tak vysoký a i nadále roste. To platí zejména pro vstřikovací stroje, jejichž nástroje jsou čím dál složitější. Tyto stroje obecně pracují při tak vysokých rychlostech, že lidské oko není schopno zachytit jednotlivé procesy, které vykonávají. Současně s uzavírací silou naměřenou v tunách, je důležité přijetí dostatečných opatření na ochranu zaměstnanců.

Tudíž sběrnice s integrovanou funkční bezpečností musí splňovat základní předpoklady. Aby bylo možné synchronizovat několik pohonů, drtivá většina strojů na zpracování plastů je vybavena vysokorychlostními průmyslovými sběrnicemi na bázi Ethernetu. V důsledku toho ubývá pevně zapojených bezpečnostních obvodů. Rozsah a rychlost pohybujících se mas, zejména krátká brzdná dráha, jsou nezbytné pro neprodlené spuštění a okamžitý projev bezpečnostních funkcí.

Rozhodující jsou časy odezvy

openSAFETY

Díky svým extrémně krátkým časům odezvy zaručuje openSAFETY minimální brzdnou dráhu, a to i pro extrémně rychlé pohyby. Tento bezpečnostní protokol nezávislý na zdroji umožňuje pohonům odpovídat inteligentními, bezpečnými reakcemi, které poskytují řízený pohotovostní provoz a rychlý restart při zajištění naprosté bezpečnosti personálu.

Protokol openSAFETY využívá principu "černého kanálu" pro komunikaci bezpečných zpráv přes systémovou sběrnici, a zajišťuje tak mimořádně krátkou brzdnou dráhu a rychlý restart. S bezpečnostní technologií integrovanou přímo do servopohonů a motorů, může openSAFETY snížit dobu odezvy systému až na několik milisekund.

"To zvyšuje bezpečnost na pracovišti a zároveň zvyšuje produktivitu stroje," říká Stefan Schönegger, výkonný ředitel skupiny Ethernet Powerlink Standardization Group (EPSG). "Kratší brzdná dráha umožňuje snížení bezpečného rozpětí, což následně snižuje nároky na stroj a umožňuje zvýšení rychlosti, při které může stroj běžet s bezpečně omezenou rychlostí."

Bezpečně omezená rychlost je jen jedna z mnoha inteligentních reakcí umožněná pohony s openSAFETY a integrovanou bezpečnou logikou. Inteligentní pohony jsou často lepší alternativou k jednoduché funkci E-stop, protože usnadňují bezpečnou interakci člověk-stroj, umožňují rychlejší restart, a tím výrazně zvyšují produktivitu stroje.

openSAFETY pro modulární řešení

iStock_000018576024Large
Robotické manipulátory a další povýrobní zařízení jsou stále častěji integrovány do celkového automatizačního řešení. openSAFETY usnadňuje tento přístup ke konstrukci strojů díky virtuálnímu zapojení v síti. (Zdroj: iStock)
Schönegger Stefan #1
Stefan Schönegger, výkonný ředitel skupiny Ethernet POWERLINK Standardization Group.

Trend úplné automatizace celého procesu lze pozorovat v každém odvětví a plastikářský průmysl určitě není výjimkou. V tomto průkopnickém oboru je manipulační technika pro suroviny i hotové výrobky již dlouho flexibilně integrovaná do celkového automatizačního řešení. Zařízení, jako pily sloužící k oříznutí potrubí nebo vytlačované profily, jsou ukotvena na primárním stroji jako volitelné moduly.

openSAFETY usnadňuje konstrukci strojů tím, že poskytuje virtuální zapojení v síti. Připravené strojní součásti - včetně bezpečných pohonů - lze snadno připojit, aniž by se museli uchylovat ke složité kabeláži vyžadující řetězce E-stop. Až 200 bezpečných I/O kanálů a pohonů mohou být řešeny pružně z jedné bezpečné řídicí jednotky.

openSAFETY je jediný otevřený bezpečnostní protokol s otevřenou filozofií vyjádřenou ve dvou hlavních směrech. Za prvé, jako software nezávislý na zdroji. openSAFETY je dostupný pro zařízení a výrobce systémů s nulovými náklady na licence. Tato technologie nevyžaduje nákup konkrétního hardwaru a může být použita rychle, snadno a levně bez právních překážek.

Především však openSAFETY umí vyměňovat bezpečná data v rámci jakéhokoliv sběrnicového systému. To umožňuje začlenění modulů a periferních strojů do celkového bezpečného řešení, i při použítí jiné značky řídicího systému s jiným sběrnicovým systémem, než je na primárním počítači.

"Stroje používané v plastikářském průmyslu musí být naprosto flexibilní a zároveň si musí zachovat maximální rychlost výroby a eliminovat jakékoli prostoje," říká Schönegger. "openSAFETY podporuje tyto cíle tím, že kombinuje nezávislost na výrobci s vysokým výkonem, což je důvod, proč je preferovaným standardem pro bezpečnou komunikaci."

"openSAFETY je preferovaný standard pro bezpečnou komunikaci v plastikářském průmyslu." Stefan Schönegger, výkonný ředitel Ethernet Powerlink Standardization Group

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.