Please choose country and language:

Vysoký výkon díky efektivnímu řízení jakosti

B&R je mezi prvními rakouskými firmami, kterým byl udělen certifikát ISO 9001:2015 od firmy TÜV Rakousko. Splnění požadavků nové revize normy řízení jakosti ISO 9001 zajišťuje dostupnost produktů a služeb společnosti B&R ve stanovené kvalitě.

Recertifikační audit založený na nové revizi normy z roku 2015 ukázal, že stávající procesy a postupy byly optimálně přizpůsobeny novým požadavkům v oblastech, jako je řízení procesů nebo rizik. "Vedení společnosti B&R a její zaměstnanci zavedli normu ISO 9001:2015 v příkladném systému řízení jakosti," potvrzuje auditor Edgar Jochinger z TÜV AUSTRIA, který byl ohromen především vnitřním kontrolním systémem B&R. "Prostřednictvím interního auditu B&R zajišťuje neustálé zlepšování kvality svého systému řízení jakosti," říká Jochinger.

Aktualizace 2015 činí normu ISO 9001 vhodnou pro společnosti všech typů a velikostí. Významné změny v normě se týkají především řízení rizik a systematické manipulaci se znalostmi. "Když jsme poprvé přezkoumali požadavky nové verze, zjistili jsme, že je již splňujeme. B&R již mělo stanovené postupy pro řízení rizik a znalostí, a celkový systém řízení byl organizován koncepčně. Úspěšná certifikace normy ISO 9001:2015 to celé potvrzuje” říká Richard Ross, ředitel řízení kvality v B&R.

Please choose country and language:

B&R Logo