Please choose country and language:

Úspěšný B&R Innovation Day 2013


  Letošní setkání trvalo pouze jeden den, ale program nebyl o nic chudší, než v minulých letech. Setkání se zúčastnilo téměř 50 zástupců z firem, tisku a vysokých škol z celé České republiky i ze Slovenska, a to z různých oblastí průmyslu. B&R představilo novinky ze svého sortimentu, ale dalo také prostor přednášejícím z řad svých zákazníků, kteří seznámili účastníky s konkrétními aplikacemi, které realizovali s pomocí techniky B&R.

  Úvodní slovo mněl ředitel pobočky Ing. Jan Ohřál, který nastínil vývoj nejen B&R ale i průmyslové automatizace do budoucna. Byly zde představeny také novinky z oblasti systému řešení pohybových úloh, tedy Generic Motion Control. Mezi zmíněnými tématy byla také mobilní automatizace, jejíž produkty byly nedávno začleněny do sortimentu B&R. Jedná se o kompletní řešení pro outdoorové aplikace, tedy zařízení pracující v nepříznivých podmínkách. B&R nabízí v této oblasti nejen standardní produkty, ale také zákaznická řešení. Tyto produkty lze rovněž programovat ve vývojovém prostředí Automation Studio 4. Automation Studio 4 tvořilo také samostatnou kapitolu v nabitém programu. Hlavními výhodami tohoto nástroje jsou zvýšení kvality softwaru, snížení nákladů na vývoj a rychlejší uvedení produktů na trh. Díky jeho mnoha dalším funkcím v něm projektanti dokážou mnohem více než jen programovat. Automation Studio umožňuje také efektivně navrhovat modulární stroje a zařízení.

  V neposlední řadě představili zástupci B&R kompletní řešení pro sledování technického stavu zařízení – ConMon a pro sledování energií - EnMon. Zmínili důležitost plnění normy ISO5001 a efektivního hospodaření s energiemi. APROL EnMon představuje krabicové řešení pro optimalizaci spotřeb všech druhů energie, díky němuž lze snižovat náklady na výrobní jednotky a zvyšovat konkurenceschopnost. Śest představitelů z různých firem mělo možnost představit své zkušenosti s použitím techniky B&R ve svých aplikacích. Zmínit můžeme například firmu Eltodo dopravní systémy, a.s., která využívá embedded PC v řídicím systému v tunelu Blanka. Zástupce firmy Hennlich zmínil využití pohonů Acopos a panelů PP500 v projektu manipulátoru leteckých motorů.

  Na závěr dne plného přednášek a ukázek aplikací čekala účastníky plavba parníkem po Brněnské přehradě. Před jejím začátkem měli ještě všichni zájemci možnost prohlédnout si systém provzdušňování, realizovaný firmou Redis spolu s řídicí technikou B&R. Tento systém zabraňuje množení sinic pomocí kyslíkových věží a udržuje tak čistotu vody v nádrži. Plavba parníkem byla zpestřena bohatým rautem a hudebním doprovodem kapely Model Bazaar.

  Please choose country and language:

  B&R Logo