Please choose country and language:

Spolehlivé ověření kvality

Centralizovaný sběr provozních a procesních dat ze strojů a zařízení s využitím procesního řídicího systému B&R APROL je nyní mnohem jednodušší. Nové řešení APROL PDA obsahuje PDA prohlížeč, řadu PDA funkčních bloků a PDA vizualizačních prvků. APROL PDA může být použito jako samostatné řešení, nebo jako integrované řešení do již existujícího APROL systému.

Centralizovaný sběr dat umožňuje komplexní on-line sledování výkonnostních ukazatelů a zobrazení přehledných vizualizačních obrazovek. Výkonná a velmi spolehlivá dlouhodobá archivace dat umožňuje sledovat kvalitu celého výrobního procesu. Vysoce flexibilní reporty s integrovanými analytickými funkcemi usnadňují úsilí vedoucí k optimalizaci výroby. Kombinované zobrazení kontinuálních dat, alarmů a událostí v TrendVieweru zajišťuje snadné vysledování příčin a následků probíhajících procesů.

Pro zobrazení vizualizace je nyní k dispozici nový APROL VNC Viewer a vizualizační komponenta VNC Vieweru, kterou je možné přímo vložit do procesní obrazovky. VNC Viewer umožňuje vizualizovat více strojů bez ohledu na použitou platform řídicího systému. K dispozici je také web widget, který umožňuje začlenit do procesní obrazovky také webové stránky, například pro HMI aplikace postavené na bázi HTML 5, IP kamer a business intelligence reportů.

Please choose country and language:

B&R Logo