Společnost B&R slaví 25 let na českém trhu

Důraz na péči o zákazníka

Ve druhém díle našeho cyklu vzpomíná Ing. Václav Pravda, který stojí už téměř 15 let včele pražské pobočky na své začátky u B&R Česko.

Pražská pobočka sídlí na Zličíně. Proč právě zde?

Bylo to strategické rozhodnutí a ukazuje se, že bylo prozíravé. Společnost B&R, která vstoupila na český trh v roce 1997, si za hlavní sídlo vybrala Brno. Obchodní činnost se dobře rozvíjela a jak se rozšiřoval okruh zákazníků, bylo zřejmé, že musíme jít za nimi. Proto byla založena pražská pobočka, jež sídlí na západním okraji hlavního města. Je jednak na konečné lince metra a jednak blízko dálnice na Plzeň. Dobrá je však návaznost i na jižní a severní Čechy. Zde jsou soustředěni jak naši obchodníci, tak i vývojoví inženýři. V přízemí se nachází i výukové středisko Automation Academy, kde zákazníky seznamujeme s našimi nejnovějšími produkty.

Jak získáváte nové zaměstnance?

Pro naši specifickou činnost není snadné nacházet nové zaměstnance. Já sám jsem měl štěstí, že jsem na začátku své profesní kariéry pracoval v průmyslovém závodě, ve kterém jsem měl na starosti zavádění automatizace. To byla vhodná příležitost proniknout hlouběji do tohoto oboru. Následně jsem řadu let pracoval u velké nadnárodní firmy, a to právě v divizi automatizace. Měl jsem tedy možnost poznat celý proces nasazování automatizace z obou stran, jako zákazník, tak i dodavatel. Při rozšiřování našeho týmu využíváme metodologii, která se už osvědčila u našich rakouských kolegů, a sice spolupráce s vysokými školami. Studentům ve vyšších ročnících nabízíme brigády a stáže. Pracují u nás na svých diplomových pracích a po absolvování u nás někteří i zůstávají.

A jak získáváte nové zákazníky?

S úsměvem bych řekl, že pilně a úspěšně. S vážnou tváří bych řekl, že vybudovat vlastní zákaznickou základnu nebylo snadné, protože velké nadnárodní společnosti díky své značce zaujímaly na českém trhu výsadní postavení. My jsme sice měli za sebou výbornou a ceněnou rakouskou firmu, ale museli jsme jít vlastní cestou, hledat své místo na trhu, aktivně vyhledávat nové projekty. Podařilo se nám proniknout do nových průmyslových segmentů a získat další systémové integrátory. Výmluvným příkladem je firma Elektroline působící v oblasti dopravní infrastruktury anebo projekt řízení komořanské třídírny uhlí pro společnost Seven. Zaměřili jsme se především na výrobce strojírenských zařízení a také na české integrátory, kteří vkomponují naše automatizační prostředky do svých automatizačních projektů. Myslím, že naše snaha byla korunována úspěchem a náš podíl na českém trhu výrazně vzrostl.

Jak byste charakterizoval přednosti společnosti B&R?

Řídíme se jednoduchou poučkou o tom, že firma je úspěšná tehdy, když je zákazník spokojen. V souladu s firemní kulturou naší mateřské společnosti jsme vsadili na kvalitu a na péči o zákazníka. I když jsme hned od počátku nabízeli širokou paletu produktů a řešení, vývoj pokračuje dál a tím se rozšiřují i možnosti dalších aplikací. Například cloudové aplikace pro strojírenství, ACOPOStrak s pěti bezpečnostními funkcemi a další. Automatizace dnes směřuje k větší personifikaci výroby čili k produkci podle cílené objednávky, což vyžaduje rychlé přeměny výrobní linky. A v tomto směru umíme nabídnout pozoruhodné programy. Jedná se o úplně nový přístup ve srovnání s předchozí výrobou řízenou cyklem. Umožňuje realizaci individuální výroby bez přechodových časů. Také operační a informační technika se stále více prolíná a trendem je harmonizace průmyslové komunikace. Je tedy logické, že dnes nabízíme výsledky vlastního vývoje v oblasti mobilní automatizace, flexibilních softwarů a integrace robotů do výrobních linek. Společnost B&R také vyvinula systém, který v nepřetržitém režimu zachycuje údaje o strojích a celých linkách a poskytuje o nich spolehlivý přehled. Aplikace shromažďuje data nepřetržitě, jako je například rychlost výroby, spotřeba energie nebo teplota. Uživatel sám určí, jaké informace potřebuje, a aplikace automaticky vypočítá klíčové indikátory výkonu, například celkovou efektivitu zařízení. Kromě toho cloud zobrazuje čas potřebné preventivní kontroly stroje a umožňuje údržbu doslova „na míru“. Vývojáři a konstruktéři strojírenských zařízení tak mohou snadno identifikovat potřebu optimalizace, zlepšovat servis svým zákazníkům a tím přispět ke zvýšení ekonomiky výroby.

Jaké jsou hlavní prvky v péči o zákazníka?

Proti velkým firmám jsme měli a máme výhodu, že nerozlišujeme velké či malé zákazníky, velké nebo malé zakázky. Dokážeme také zákazníkovi zapůjčit na určitou dobu určitý systém, aby si ho mohl vyzkoušet, a jsme flexibilní v dodávkách, protože máme sklad blízko v Rakousku. A také máme široký tým softwarových vývojářů v Rakousku i v Čechách, kteří úzce spolupracují s vývojáři u zákazníka.

Můžete uvést atraktivní příklad?

Říká se, že lakovna je jednou z nejdůležitějších částí automobilky, protože je to nejužší místo výroby. Jen to, co se nalakuje, se taky může vyrobit. To platí i pro Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Linka předúprav v lakovně je dlouhá celkem 250 metrů a rychlostí 11 m/s z ní vyjede každých 37 sekund jedna karosérie, 24 hodin denně. Aby se nezastavila, je třeba si především hlídat citlivá místa pendlového dopravníku, a to jsou oběžná řetězová kola. A jejich diagnostika není jednoduchá. Spolu se systémovým integrátorem společnosti DIF z Bohumína, jež se zabývá vibrační diagnostikou, jsme se podíleli na řešení, jehož těžiště spočívá v monitorování ložisek dopravníků. Ve Škodě Auto jsme využili otevřený distribuovaný systém B&R APROL pro řízení technologických procesů s předpřipravenými řešeními. Výsledkem bylo nasazení on-line vibrační diagnostiky lakovny pomocí APROL ConMon, což znamená condition monitoring. Celkem je na lince rozmístěno 366 snímačů vibrací – akcelerometrů, z nichž každý snímá 16 vibračních parametrů. Data se přenášejí do řídicího PC „po drátech“ za použití protokolu POWERLINK. Zamezí se tak v náročném prostředí lakovny rušení. Kabeláž má úctyhodnou délku 5 km. Získané informace se ukládají a vyhodnocují v průmyslovém počítači v místnosti mistrů. Přínos B&R systému Condition monitoring spočívá v technickém řešení: návrh hardware a předpřipravené softwarové řešení pro samotnou on-line diagnostiku. Naši programátoři následně upravili programy celé diagnostiky, nicméně know-how je firmy DIF. Výhodou byl fakt, že se nemusela budovat přenosová síť mezi vyhodnocovacím automation PC a měřícími ostrůvky na lakovacích linkách, ale mohli jsme využít stávající síť lakovny. Předností naší koncepce je možnost systém modulárně rozšiřovat. Dá se začít například s 10 měřícími body v pilotním projektu, vyhodnotit jej a potom jej rozšířit třeba na několik set senzorů.

Jaké máte plány pro nejbližší budoucnost?

Současná geopolitická situace mění ekonomické priority nejen v Evropě, ale i v dalších částech světa. A také v jednotlivých průmyslových odvětvích. To je pro nás velká výzva. Jsme na ni připraveni.Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo