Please choose country and language

Softwarové řešení ROBOTemplate

Snadná integrace robotů do výrobní buňky

Plnohodnotné komunikační a řídicí rozhraní mezi robotem a PLC musí poskytovat centralizované řízení výroby zachovávající všechny funkcionality robota. Softwarové řešení ROBOTemplate od firmy ABB a B&R toto vše splňuje. Navíc výrazně zrychluje uvedení výrobního zařízení do provozu a zjednodušuje integraci robotů v jakékoliv fázi výrobního procesu.

Flexibilní výroba jako důsledek Průmyslu 4.0

Průmyslové roboty se začaly používat již před více než padesáti lety. Přinesly bezpochyby zvýšení efektivity sériové výroby a nahrazení úmorné manuální práce. Čtvrtá průmyslová revoluce však umožnila mimo jiné příchod nových obchodních modelů využívajících internetový prostor. S tím se objevil nový požadavek na masovou customizaci průmyslové výroby a obrovská výzva pro robotiku v podobě požadavku vysoké flexibility výroby a snižování výrobních dávek až na velikost 1. Jenže roboty byly určeny převážně pro velkosériovou výrobu a každá změna výrobního procesu pro nový typ výrobku byla velice složitá, zdlouhavá a vyžadovala nutnost detailní znalosti programování robota. Nedostatek zkušených programátorů průmyslových robotů na trhu práce a odborná školení operátorů ještě více zvyšovaly náklady na úpravu výrobní dávky robotické linky.

ROBOTemplate

Experti na robotiku z ABB a jejich kolegové, experti na řídicí systémy z B&R se rozhodli zjednodušit a zrychlit integraci robotů ABB do linek nebo buněk s řídicím systém B&R. Cílem bylo vytvořit flexibilní komunikaci pro monitorování a úkolování robota z PLC bez nutnosti přeposílat signály a vytvářet signálové mapy mezi robotem a PLC.

Výsledkem je plnohodnotné komunikační a řídicí rozhraní mezi robotem ABB a řídicím systémem B&R s názvem ROBOTemplate. Tento software umí například posílání dat, spouštění programů, učení robota nebo dynamické měnění cílových poloh, a to při zachování veškerých funkcionalit robota ABB, jako je například detekce kolize nebo použití bezpečných zón. Stejně tak je možné plně využít všechny vlastnosti řídicího systému buňky, a kromě komunikace s robotem může dále komunikovat s jakýmikoliv zařízeními 3. stran, může se starat o bezpečnost celé buňky, měřit produktivitu zařízení, tzv. OEE, ukládat data z výroby, komunikovat s databázovými systémy, umožnit vzdálenou diagnostiku, integrovat pokročilé transportní systémy nebo integrovat strojové vidění.

Digitální dvojče umožní testovat výrobní buňku ještě před její realizací

Důležitou součástí řešení ROBOTemplate je tzv. Digitální dvojče neboli nahrazení jak strany PLC, tak robotů samotných jejich digitálním modelem. Na straně PLC není nutné pracovat s fyzickým hardwarem. Je možné využít simulované platformy a s její pomocí navrhnout a naprogramovat řídicí software celé výrobní buňky. Současně i robot může být simulován v prostředí RobotStudio a lze tak vizualizovat celou buňku, odchytat možné kolize, navrhnout nástroje nebo odladit výrobní proces. Pro jednotlivé strany přitom není důležité, zda protistrana fyzicky existuje, nebo zda se jedná o simulaci.

„Víme ze zkušeností našich kolegů, odborníků na robotiku z ABB, že najít dobrého programátora robotů není zas tak jednoduché. ROBOTemplate byl tedy navržen tak, aby i programátor PLC zvládl programování robota jen s minimálními zkušenostmi, ideálně jen po standardním zaškolení,“ říká Tomáš Prchal, Project Manager and Key Account v B&R.

Výhody oceňují integrátoři robotů i výrobní podniky

ROBOTemplate využijí především systémoví integrátoři průmyslových robotů, kteří ocení snadnou integraci robota a celkové zkrácení instalace a programování až o 30 % času. Přitom dostačuje základní znalost programování a není tedy nutné školit specialisty na programování robotů. Oživování pracoviště s robotem tak zvládne i programátor PLC.

Hlavní výhody tohoto řešení však ve svém důsledku ocení i koncoví uživatelé robotických buněk, kterými jsou průmyslové výrobní podniky. ROBOTemplate umožňuje flexibilně a rychle reagovat na nové požadavky, změny a problémy při výrobě. Jakoukoliv úpravu pozic robota je možné snadno provést přímo z HMI řídicího systému. Při řešení problémů tak není nutné analyzovat programový kód robota. Změnu výrobní dávky nebo přidání nového výrobku tak zvládne operátor výrobní linky a není nutné povolat finančně nákladného programátora robotů. Nový výrobní proces může být operátorem také bezpečně odladěn a otestován pomocí digitálního dvojčete.

ROBOTemplate se osvědčí především v oblastech jako pick & place, montáž / kompletace, obsluha CNC, lisů a zařízení, kamerové aplikace, nanášení lepidla nebo paletizace.

„ROBOTemplate nám umožnil využít pokročilé funkce z kontroléru IRC5 a zároveň ovládat robot z PLC B&R. Na začátku projektu jsme stáli před rozhodnutím, zda řídit robot pomocí PLC B&R nebo pomocí kontroléru IRC5. S využitím ROBOTemplate máme k dispozici to nejlepší z obou světů“, říká Václav Helán – Project Manager ve společnosti Intemac Solutions, s.r.o.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo