Please choose country and language:

Snadné řízení a monitorování linek

Komfortní systém monitorování linek lze několika kliknutími myši implementovat do softwaru APROL společnosti B&R pro řízení procesů a automatizaci podniků. Základem řešení je OMAC standard PackML, který lze aplikovat pro téměř každý stroj.

Pouze s efektivní výrobou mohou provozovatelé strojů a zařízení trvale obstát v konkurenčním boji. Systém monitorování linek poskytuje potřebné informace, aby bylo možné neefektivnost včas rozpoznat a odstranit. Zvýšením účinnosti dochází ke zvyšení objemu výroby.

Datové rozhraní stroje ve standardu PackML v softwaru APROL tvoří řídicí moduly pro stroje a linky, které poskytující relevantní a podrobné informace o zařízení velice komfortním způsobem. Prostřednictvím procesní obrazovky a faceplatů se zobrazují klíčová data a další důležité informace.

Please choose country and language:

B&R Logo