Please choose country and language:

Snadná integrace robotů Stäubli s použitím pohonů uniVAL a sítí POWERLINK

Roboty Stäubli lze nyní přímo ovládat řídicími jednotkami B&R. To je možné díky rozhraní POWERLINK u pohonů Stäubli uniVAL, které umožňuje přenos programů GMC (Generic Motion Control) z řídicích jednotek B&R do robotů. Konstruktéři robotů tak mohou využívat jednotné programové a provozní prostředí řídicích jednotek B&R.

Roboty Stäubli jsou připojeny k síti s použitím rozhraní POWERLINK, standardu sítě Ethernet pro reálný čas. Při použití řídicí jednotky vyšší úrovně jsou řadiče robotů Stäubli přepnuty do pasivního režimu, což jim umožňuje i nadále kontrolovat, zda jsou příchozí řídicí příkazy platné z hlediska kinematiky a bezpečnosti.

Jednotné ovládací rozhraní přináší obsluze systému úsporu času, nákladů a práce při uvádění do provozu a údržbě. Výrobcům strojů přináší jednodušší rozhraní nejen nižší prodejní cenu, ale také zkrácení výrobního cyklu, což dále snižuje náklady.

Sdílená síť POWERLINK rovněž nabízí podporu jednotné diagnostiky a možnost implementovat komplexní řešení – od vizualizační aplikace a řízení pohybu robotů až po integrovanou kontrolu kvality s využitím zpracování obrazu v síti v reálném čase.

Please choose country and language:

B&R Logo