Široká a pestrá paleta zajímavých aplikací

Široká a pestrá paleta zajímavých aplikací

V tomto díle našeho seriálu k 25. výročí B&R na českém trhu vzpomínají naši experti na některé zajímavé aplikace, jež se u našich zákazníků setkaly s velkým ohlasem.

Systém B&R řídí unikátní 3D tiskárnu

Dosavadní zkušenosti z experimentů ve světě naznačují, že nasazení 3D tiskáren při stavbě domů v sobě ukrývá velký potenciál. Nabízí nové možnosti architektům a slibuje výrazný ekonomický efekt. To byly také důvody vzniku projektu Technické univerzity Liberec (TUL) s názvem 3D Star, jehož cílem je metoda postupného tisku rozsáhlejších a také vícepodlažních budov přímo na místě.

Na jeho řešení se podíleli Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, a Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Řídicí systém a pohony dodala společnost B&R. Technologie 3D tisku umožňuje tisk komplikovaných tvarů a dokáže vyhovět i náročným a neobvyklým požadavkům. Tým chtěl navíc dosáhnout tiskové přesnosti dvou až tří milimetrů, která není ve stavebnictví běžná. Zatím ve světě existují jen experimentální stavby často sestavené z prefabrikátů vytištěných ve výrobní hale. Tým z TUL navrhoval jinou cestu, a sice tisk přímo na staveništi, kam bude možné převézt tiskárnu bez použití robustní dopravní techniky. Řízení trajektorie tiskové hlavy na staveništi je jeden z prvků určujících úspěch projektu. Tady hrají klíčovou roli řídicí systémy společnosti B&R.

Co bylo v zadání zásadní? „Požadavky na výběr HW komponent nebyly nijak překvapivé, jelikož se z podstaty jedná o průmyslový stroj, pro který jsou naše produkty primárně určeny. Těžiště naší práce spočívalo v nalezení optimální konfigurace HW pro danou úlohu z hlediska potřebného výkonu. To se týkalo všech námi dodávaných komponent od operátorského panelu, přes řídicí systém – průmyslové PC, Safety systém pro funkční bezpečnost a hlavně dimenzování pohonů, což jsou standardní služby, které zákazníkům nabízíme. Chtěli jsme docílit dostatečně výkonné sestavy automatizačních komponent, která projekt nebude technicky omezovat v případě nových požadavků dalšího vývoje," odpovídá Tomáš Kohout z B&R.

Mimo zmíněný hardware dodala společnost B&R také standardní softwarové komponenty. Konkrétně se jedná o CNC jádro, interpolující osy systému, které splňuje obecné požadavky z branže 3D tisku. Druhou částí dodávky softwaru byl systém B&R mappTechnology, který týmu ušetřil práci se základními funkcionalitami, jako jsou receptury, správa uživatelů, management souborů a složek a další základní SW práce. „Za pozornost stojí také použitý AutomationPanel řady 5000 v provedení montáže mimo rozváděč na polohovatelné rameno se zákaznickou tlačítkovou lištou. Zde jsme použili, dá se říct to nejlepší, co nabízíme. Odměnou je vysoká míra flexibility a ergonomie ovládání. Vizualizace na panelu je tvořena čistě webovou technologií, díky čemuž lze vizualizaci stroje snadno přenášet na PC, mobil či tablet, který máme vždy po ruce,“ uzavřel Tomáš Kohout.

APROL ConMon dokáže předvídat možnou poruchu stroje

Výrobní linky ve Škoda Auto se nesmí zastavit. Každý prostoj znamená velkou ekonomickou ztrátu. Úkolem bylo najít odpovídající techniku, jež bude předvídat možnou poruchu. A tu našli v nabídce společnosti B&R. Jednou z nejdůležitějších částí automobilky je lakovna, protože je to nejužší místo výroby. Jen to, co se nalakuje, se taky může použít. Linka v lakovně je dlouhá celkem 250 metrů a rychlostí 11 m/s z ní vyjede každých 37 sekund jedna karosérie, 24 hodin denně. Aby se nezastavila, je třeba si hlídat citlivá místa dopravníků, a to jsou kola.

Z výběrového řízení vyšla vítězně společnost DIF z Bohumína. Na základě zadání odborníků z lakovny vypracovala řešení, jehož těžiště spočívá v monitorování ložisek dopravníků. Přizvala ke spolupráci ještě odborníky ze společnosti B&R, s níž se už před několika lety úspěšně podíleli na vibrační diagnostice důlních ventilátorů.

Ve Škodě auto využili otevřený distribuovaný systém B&R APROL pro řízení technologických procesů s připravenými řešeními. Výsledkem je on-line vibrační diagnostika lakovny. Celkem je podél linky rozmístěno 366 měřící bodů, čili piezoelektricky napájených senzorů, z nichž každý snímá 16 parametrů. Mezi nejdůležitější patří měření teploty v rozsahu od mínus 45 do plus 140 °C. Data se nepřenášejí do řídicí jednotky vzduchem, protože v náročném prostředí lakovny by byl přenos často rušen a používají se tradiční kabely v úctyhodné délce 5 km. Získané informace se shromažďují a vyhodnocují v centrálním panelu velikosti osobního počítače v místnosti mistrů. Při měření se vychází z poznatku, že při začínajícím poškození ložiska narůstá energie vibrací ve vyšších frekvencích. Emitovaná vysokofrekvenční energie je vyhodnocena do efektivní hodnoty. Tato metoda je citlivá také na poruchy mazání, kdy indikuje jak nedostatečné mazání, tak i přítomnost mechanických nečistot v něm.

A v čem spočíval přínos B&R v tomto systému Condition monitoring? „Především v hardwaru, ale i v softwaru. Naši programátoři také pomáhali psát programy, ale know how je firmy DIF,“ říká Pavel Jaroš z B&R. „Předností naší koncepce je možnost systém modulárně rozšiřovat. Dá se začít například s 10 měřícími body v pilotním projektu, vyhodnotit jej a potom jej rozšířit třeba na několik set senzorů“.

Nová generace secích strojů

Bez automatizace si dnes nelze představit moderní zemědělský stroj. Toho si jsou dobře vědomi ve společnosti BEDNAR FMT, která vyváží závěsná zařízení z České republiky do celého světa. Patří mezi špičkové firmy také díky řídicím systémům B&R. Hlavní novinkou společnosti BEDNAR FMT je široko-záběrový secí stroj EFECTA CE o pracovním záběru 12 metrů. Tímto strojem společnost BEDNAR FMT rozšiřuje své portfolio široko-záběrových strojů a nabízí zákazníkům z řad velkých podniků ucelenou technologickou linku, která začíná managementem rostlinných zbytků a od zpracování přes přípravu půdy pokračuje až po finální setí.

Secí stroj EFECTA CE je postaven na robustním rámu, kde je umístěn dvoukomorový přetlakový zásobník o objemu 6000 litrů. Přetlakové provedení zásobníku umožňuje výbornou distribuci hnojiva v dávce až 250 kg/ha a výsevku až 300 kg/ha. Už před několika lety začali ve společnosti BEDNAR osazovat zemědělské závěsné stroje elektronickými řídicími systémy. Zprvu využívali nabídku různých softwarových firem, ale jak se produkce rozrůstala, zjistili, že nejvýhodnější je vyvíjet vlastní programy na osvědčeném hardwaru.

Hledali zkušeného partnera a rozhodli se pro dodávky společnosti B&R. Řídicí jednotky X90 pro mobilní automatizaci od B&R v sobě totiž spojují vysokou odolnost v náročném prostředí s modularitou a škálovatelností. Pokročilé vývojové prostředí Automation Studio umožňuje snadnou implementaci i rozsáhlých řídicích algoritmů. Důležitým faktorem je i plná integrace komunikačního protokolu ISOBUS.

Jak splnila společnost B&R zadání společnosti BEDANR FMT? „B&R je inovativním lídrem v oblasti průmyslové automatizace. Nabízíme nejmodernější technologii do všech průmyslových odvětví. Díky rozsáhlé síti našich poboček jsme schopni poskytnout podporu po celém světě, ale zároveň dokážeme pružně reagovat na požadavky zákazníka a společně s ním posouvat hranice možností. Právě důraz na inovativní technologie, kterým jsme si s firmou BEDNAR FMT blízcí, patří k hlavním důvodům, proč jsme se mohli podílet na vývoji nové generace strojů EFECTA CE. Díky B&R má BEDNAR FMT jednotnou platformu umožňující snadné řešení vysoké variability strojů. Jako jediní jsme dokázali nabídnout širokou škálu výkonného a odolného hardwaru, pokročilého softwaru a jednotného vývojového prostředí, které podporuje vývojáře BEDNAR FMT v cestě za technologickým pokrokem“, říká Michal Kuna z B&R.Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo