• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Pokročilé řízení natočení

03.08.2017
mapp Crane
mapp Crane aktivně řídí rotaci břemene okolo svislé osy a potlačuje tak jeho kmity.

Nový softwarový modul potlačuje natáčení břemen u jeřábů

B&R nabízí novou funkci pro řízení jeřábů. Jeřáby přepravující náklad pomocí závěsných systémů mohou být citlivé na rotace okolo svislé osy. Při nedostatečné kontrole může dojít k nekontrolovatelným trvalým kmitům. Nový softwarový modul mapp Crane pro řízení natočení břemene dokáže tyto kmity potlačovat.

Rychlá a bezpečná manipulace s těžkými břemeny

Natočení břemene lze také aktivně řídit a umístit náklad pod určitým požadovaným úhlem. Pro maximální rychlost a přesnost dopravy nákladu do cíle lze souběžně s regulací natočení používat funkci potlačení kývání břemene .

Automatická korekce dráhy

mapp Crane nabízí také automatickou korekci dráhy v případě, že se cílová poloha mění během pohybu jeřábu. Jedná se o zvláště náročnou úlohu, protože při přeplánování dráhy nákladu je třeba brát v úvahu nestabilitu a potenciální kmitání nákladu, ale také omezení na jednotlivých pohonných osách. S mapp Crane lze tuto funkci nyní implementovat bez velkých nároků na programování.

mapp Crane
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.