Please choose country and language:

Pokročilé řízení natočení

B&R nabízí novou funkci pro řízení jeřábů. Jeřáby přepravující náklad pomocí závěsných systémů mohou být citlivé na rotace okolo svislé osy. Při nedostatečné kontrole může dojít k nekontrolovatelným trvalým kmitům. Nový softwarový modul mapp Crane pro řízení natočení břemene dokáže tyto kmity potlačovat.

Natočení břemene lze také aktivně řídit a umístit náklad pod určitým požadovaným úhlem. Pro maximální rychlost a přesnost dopravy nákladu do cíle lze souběžně s regulací natočení používat funkci potlačení kývání břemene .

mapp Crane nabízí také automatickou korekci dráhy v případě, že se cílová poloha mění během pohybu jeřábu. Jedná se o zvláště náročnou úlohu, protože při přeplánování dráhy nákladu je třeba brát v úvahu nestabilitu a potenciální kmitání nákladu, ale také omezení na jednotlivých pohonných osách. S mapp Crane lze tuto funkci nyní implementovat bez velkých nároků na programování.

Please choose country and language:

B&R Logo