Please choose country and language:

B&R na veletrhu Ligna 2013 v Hanoveru

Letošní veletrh Ligna 2013 se uskuteční ve dnech 6. až 10.května. Na této přední mezinárodní události v oblasti dřevozpracujícího průmyslu, představí firma B&R (v hale 25, na stánku B34) inovativní automatizační řešení, která zvyšují účinnost i bezpečnost, a nabízí tak ideální příležitost výrobcům dřevozpracujících strojů a systémů zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu.

Veletrh Ligna zahrnuje všechny oblasti týkající se sběru a zpracování obnovitelných dřevo surovin. Mezi ně patří zařízení pro lesnictví a pily, zpracování masivního dřeva, bioenergii, řezivo, výroba nábytku a tesařské práce. Společnost B&R prokáže své odborné znalosti v široké škále aplikací, včetně oblasti mobilních strojů, systémů pro vytápění biomasou a strojů používaných pro výrobu desek, podlah, stavebního řeziva a nábytku.

Společným jmenovatelem všech produktů a řešení prezentovaných v těchto různých oblastech je mimořádně vysoká funkčnost ve vztahu k investicím. To je jasná výhoda pro zachování konkurenceschopnosti v odvětví, kde je trvale kladen vysoký tlak na náklady.

B&R se zaměřuje na co nejefektivnější využití energie a materiálů a o jejich snadnou údržbu a servis. Například řešení pro správu energetických dat - APROL EnMon pomáhá uživatelům zvýšit energetickou účinnost, což jim umožní snížit náklady a posílit svou konkurenceschopnost. Toto řešení zahrnuje již hotové funkce pro vyhodnocení signálů z modulu pro měření energie X20AP, který se používá pro měření napětí, proudu a frekvence ve všech fázích.

B&R modul pro monitorování stavu snižuje provozní náklady tím, že umožňuje využít prediktivní údržbu. Tento modul eliminuje potřebu drahých externích diagnostických systémů, protože zaznamenané vibrační vzory jsou předzpracovány interně.

Nejnovější generace vývojového prostředí B&R Automation Studio 4 - spoléhá na technologii Smart engineering pro zvýšení účinnosti. Udržuje nízké náklady na vývoj a krátký čas uvedení na trh, i přes stále rostoucí složitost produktů pro automatizaci. Navíc Automation Studio 4 usnadňuje vytvořit modulární, sériově vyráběné stroje se širokou škálou variant, takže zároveň poskytuje otevřené rozhraní pro pokročilou konstrukci a simulační software.

Veletrh Ligna 2013 je ideální příležitostí zvýraznit další silnou stránku B&R - openSAFETY - jedinou, otevřenou, nezávislou průmyslovou sběrnici. Kromě digitálních v/v také poskytuje analogové nebo teplotní rozhraní, stejně jako bezpečné měření rychlosti až do SIL3 a úrovňe PLe. Spolu s bezpečnou technologií pohonů, umožňuje open SAFETY velký počet velmi rychlých bezpečných reakcí, které nabízí příležitost strojním vývojářům snížit svoji závislost na tlačítku nouzového zastavení, čímž mnohdy dochází k poškození.

openSAFETY lze bez problémů integrovat do libovolného standardního řídicího systému. Zde můžeme zařadit B&R řešení pro automatizaci, správu a vizualizaci mobilních systémů, například při těžbě dřeva. Při použití mobilních strojů v lese lze dosáhnout podobné úrovně bezpečnosti práce jako v moderní továrně.

Nejen tyto zmíněné produkty, ale i další inovace ve všech oblastech automatizace představí B&R na svém stánku s cílem nadále rozšiřovat již vynikající pozici na trhu v dřevařském průmyslu.

O B&R

B&R je soukromá společnost se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.

Více informací najdete na www.br-automation.com

V případě otištění této zprávy pošlete prosím kopii na:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbHMag.
Oddělení komunikace
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe

Please choose country and language:

B&R Logo