Please choose country and language:

Společnost B&R rozšiřuje oddělení rozvoje obchodu

Společnost B&R jmenovala Thomase Rienessla vedoucím oddělení rozvoje obchodu pro jednotlivá odvětví průmyslu. Kromě toho také rozšířila oddělení o celou řadu dalších zaměstnanců. „Zajistili jsme tuto excelentní pozici, abychom mohli poskytnout našim zákazníkům ještě specializovanější podporu k zajištění optimálního řešení automatizace strojů a zařízení.“ oznámil Peter Gucher, generální ředitel.

„Téměř každé průmyslové odvětví má specifické požadavky, které vyžadují specializované technologie,“ vysvětluje Rienessl. Například balení nebo tisk vyžadují technologii registrace tiskových značek; vstřikovací lisy v plastikářském průmyslu vyžadují zase specifické řízení servopump.

Výrobci průmyslového a spotřebního zboží čelí specifickým výzvám jako je například maximalizace využitelnosti systému. Ke splnění těchto výzev potřebují výrobci špičková řešení automatizace pro zajištění transparentních výrobních procesů, které využívají dostupné zdroje co nejefektivněji. Neméně důležité jsou pohodlné a intuitivní nástroje pro prediktivní údržbu. Průmysloví odborníci B&R dobře rozumí těmto potřebám a jsou připraveni pomoci zákazníkům plnit specifické požadavky jejich oboru.

Od každého nového stroje nebo zařízení se očekává, že bude flexibilnější a efektivnější než ten předchozí. „To pro naše zákazníky znamená nikdy nekončící koloběh nových výzev,“ řekl Rienessl. „Identifikací nejlépe se hodící automatizační technologie pro implementaci zákazníkovy vize, pomáhají průmysloví specialisté B&R vytvářet inovativní řešení, která nejen udrží, ale i zvýší konkurenční výhodu."

V roce 2015 B&R představí svá průkopnická řešení a technologie na více než 20 veletrzích po celém světě. Plán událostí a podrobnější informace o konkrétních aplikacích pro jednotlivá odvětví průmyslu naleznete na http://www.br-automation.com/en/industries/.

Please choose country and language:

B&R Logo