Please choose country and language

Nový koncept výroby - adaptivní stroj

Menší výrobní série, kratší životní cykly a online nakupování představují pro výrobce spotřebního zboží nové výzvy. Zvládnutí těchto nových výzev vyžaduje zcela nový druh výrobní technologie: adaptivní stroj. S tímto konceptem můžete rychle a bez námahy přizpůsobit svoji výrobu podle přicházejících tržních trendů, což vám poskytne potřebnou flexibilitu a náskok.

Klíčové technologie

B&R umožňuje postavit adaptivní stroj na svých čtyřech klíčových technologiích: inteligentním dopravním systému s integrovanou robotikou, strojovém vidění a digitálním dvojčeti. Progresivní výrobci strojů čelí této výzvě raději tím, že dodávají stroje, které se umějí přizpůsobit vyráběným výrobkům, než aby se naopak snažili výrobky přizpůsobit strnulému výrobnímu procesu. Jezdci, kteří jsou řízeni nezávisle na sobě, umožňují adaptivnímu stroji měnit formát produktu za chodu bez ztráty produktivity. Přepínání formátu funguje automaticky bez potřeby nástrojů, výměny dílů nebo zásahu člověka. Díky modulární konstrukci a použití digitálního dvojčete pro simulaci nových operací lze výrobní linku snadno překonfigurovat pro spuštění nových produktů.

Flexibilita

Flexibilní rozvržení jednotlivých tratí, paralelní zpracování rozložené podle zatížení, slučování a rozdělování toku produktů při plné rychlosti, dokonale synchronizované roboty: Adaptivní stroj zvládne větší objemy kratších sérií s větší variabilitou produktů. Pro menší zástavbovou plochu stroje není třeba vytvářet fronty výrobků. Digitální dvojčata optimalizují konfiguraci předem a umožňují snadné přizpůsobení budoucím požadavkům.

Výkon

S adaptivním strojem není třeba dělat kompromis mezi flexibilitou a výkonem. Úzká synchronizace samostatně řízených jezdců vede k vyšší propustnosti a vyšší produktivitě. Nahraďte přesně načasované sekvenční procesy dynamickými a pohotovými řešeními a objevte nové dimenze efektivity a produktivity.

Personalizace

Adaptivní stroj podporuje digitální obchodní strategie se schopnostmi poskytovat nákladově efektivní, automatizované, hromadné přizpůsobení na míru. Výrobci mohou nyní nabídnout zákaznické produkty dokonce i o velikosti výrobní série 1 už přímo z výrobní linky.

Příklady aplikací

Na trhu se objevuje stále více adaptivních strojů, které splňují specifické požadavky na balení. Mnoho z nich důmyslně využívá adaptivní atributy stroje k poskytování inovativních nových řešení.Zde se můžete seznámit s několika reálnými příklady.

Please choose country and language

B&R Logo