Please choose country and language:

Newsletter 08/2018

Jak chránit své stroje před útoky hackerů

Vážený pane / Vážená paní,

Před Průmyslovým Internetem věcí, řídicí jednotky komunikovaly - pokud vůbec - pouze s ostatními nebo s vyššími systémy uvnitř podnikové sítě. Přímé připojení k Internetu se moc často nevyskytovalo. Výrobci strojů neměli důvod zabývat se otázkou kybernetické bezpečnosti. - Ale to se mění. Andreas Hager, produktový manažer pro Secure Remote Maintenance v B&R, vysvětluje, jak zvládnout bezpečný přenos dat na cloud.

Kybernetická bezpečnost pro řídicí jednotky

Příjemné čtení!
Váš B&R tým

"Plody Průmyslu 4.0 nebudou růst z izolovaných řešení."

Všichni mluví o Průmyslu 4.0 a digitalizaci, ale stále existuje velká nejistota ohledně toho, co to v praxi znamená. Výzkumníci z technické univerzity Darmstadt sepsali zprávu o tom, jak německé malé a střední podniky postupují v jejich digitální transformaci a kde stále vidí prostor pro zlepšení.

Přečíst si celý rozhovor

Stroje automaticky generují PDF reporty

Nová softwarová komponenta mapp Report umožňuje automatické generování PDF reportů z jakýchkoli strojních dat. Data, uspořádání i design reportu lze přizpůsobit vlastním potřebám.

Dejte svým strojům hlas 

Bezpečnost pro mobilní stroje

Vzhledem k tomu, že mobilní stroje se stále více automatizují, téma bezpečnostní techniky nabývá na významu. V dnešní době prakticky každý mobilní stroj spadá pod ustanovení směrnice o strojních zařízeních. Aby se výrobci mobilních strojů vyhnuli vysokým nákladům na vývoj vlastních bezpečnostních řešení, hledali spolehlivého partnera pro bezpečnostní techniku .

Získejte výhody z našich zkušeností

Please choose country and language:

B&R Logo