• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Spotřeba energie je ve Vašich rukou

iStock_000021748441Large

V době rostoucích cen energií a hrozbou sankcí za nedodržení dosažení kjótských cílů, je potřeba neustále zlepšovat energetickou účinnost. Prvním krokem k zachování energie je třeba vědět jak, kdy a kde je spotřebovávána. Schopnost měřit spotřebu energie je proto základním rysem efektivního řešení. Systém APROL EnMon od B&R zajišťuje nepřetržité monitorování energie, a to buď jako samostatná jednotka nebo je integrováný přímo do řídicího systému.

Po celém světě roste politický tlak na výrobu energeticky účinných výrobků pomocí výrobních metod šetrných k životnímu prostředí. Zvýšenou citlivost k tomuto tématu lze cítit na všech trzích. Zveřejnění normy EN/ISO 50001 pro systémy hospodaření s energií v červnu 2011 hrálo také jistě silnou roli.

Rozhodujícím faktorem v celkové účinnosti strojů, výrobních linek nebo systémů je pohonná a řídící technika. B&R řešení zajistí optimální rozvržení motorů a pohonných prvků a zároveň nabízí energeticky úsporné funkce, jako je montáž chladicí desky v rozváděči a aktivní regeneraci brzdné energie.

Autonomní monitorování energie

Zcela nové řešení pro sledování energií od B&R je APROL EnMon. Pomáhá uživatelům plnit normu ISO 50001 a zlepšením energetické účinnosti pomáhá snížovat jejich náklady a posilovat jejich konkurenceschopnost. Rozpoznáním vzájemného působení nákladů na energii a výrobních nákladů, lze pro výpočet nákladů a stanovení ceny brát v úvahu spotřebu, nebo ji lze účtovat přímo na základě zásady "platí uživatel".

EnMon pomáhá identifikovat potenciální úspory a poskytuje zdůvodnění pro úsporné projekty, aby bylo dosaženo maximální účinnosti nákladů pro každý typ energie. Kromě toho, sledování zdrojů napájení snižuje prostoje a pomáhá zabránit neplánovaným výpadkům.

B&R řešení pro energetickou účinnosti podporuje proces nepřetržitého sledování energie, a to buď jako samostatná jednotka nebo je integrován do stávajícího systému procesního řízení APROL. Všechny relevantní údaje o spotřebě energie se měří, zaznamenávají a vyhodnocují. Energetické reporty a grafy mohou být generovány pro jednotlivé stroje, systémy, podsystémy nebo celé organizace.

Reporty mohou být řazeny podle výrobní šarže nebo nákladové jednotky. Platforma APROL EnMon poskytuje maximální flexibilitu a škálovatelnost a přizpůsobuje se požadavkům systémů s různým počtem měřicích bodů s minimálními náklady na inženýrink.

Hotové řešení

APROL EnMon je předinstalován na průmyslovém počítači Automation v PC 910, určeném pro montáž do rozváděče. Uvedení do provozu a parametrizace jsou velmi rychlé, protože software i hardware jsou již nakonfigurovány. Stačí dokonfigurovat nastavení sítě, zadat do tabulky čidla a přiřadit jim softwarové šablony. Aplikační software je pak generován a načten automaticky.

Kromě obslužného softwaru a vývojového prostředí EnMon, je jeho ústředním prvkem výkonné databázové SQL rozhraní. Tato databáze běží na extrémně stabilním operačním systému SUSE Linux Enterprise Server a nahrává historii všech požadovaných dat.

K datům pak můžete přistupovat z libovolného počítače přes webový prohlížeč, aniž byste potřebovali další software. Proto je tento systém obvykle instalován v rozváděči bez monitoru. Počet řídicích jednotek EnMon potřebných pro konkrétní aplikaci závisí na počtu a typech měřicích bodů a na druhu zpracování dat. Každá řidicí jednotka obvykle přijímá a zpracovává data z několika stovek měřících bodů. V případě potřeby lze snadno přidat další řídicí jednotky. Data vstupují do sledovacího sysytému skrze průmyslová rozhraní jako je POWERLINK, Modbus TCP, Profibus nebo Ethernet/IP.

APROL EnMon #1
As a preconfigured turnkey solution, EnMon is simple to install. Browser-based modules give personnel at any desktop PC convenient access to all views and functions.

Plná integrace všech zdrojů energie

Sledování dat pomocí systému APROL EnMon není omezeno pouze na elektrickou energii. Systém podporuje všechny typy energií, které si může uživatel snadno a volně pojmenovat. Kromě elektrické energie lze tedy monitorovat i naftu, plyn, páru nebo systémy centrálního vytápění či média, která jsou v energetice často přehlížena, jako je stlačený vzduch či voda.

Uživatelé systému APROL EnMon si mohou vybrat ze široké škály extrémně kompaktních V/V modulů pro měření a zaznamenávání spotřeby energie z řady X20. Moduly rozhraní X20IF umožňují připojení ke sběrnicím Modbus RTU, ModbusTCP, Profibus DP, EtherNet/IP a čtení hodnot z měřicích bodů ve stávajících sítích.

Modul X20AP pro měření elektrické energie měří napětí, proud, frekvenci a jalovou složku na všech fázích. Díky měření až do 31. harmonické navíc dokáže modul X20AP identifikovat nežádoucí harmonické frekvence v místních elektrických sítích. Ty vznikají při nadměrném používání měničů ve snaze o šetření energie.

Modul X20AI pro analogové signály měří proud kapalin. Čítač X20DC měří digitální pulzní signály. Modul rozhraní X20CS s integrovaným řídicím modulem sběrnice M-Bus dokáže přes sběrnici M-Bus připojit 250 měřicích bodů pro plyn, vodu, proud, tepelnou energii a čítačů pulsů. Použít lze v zásadě libovolný modul z řady systémů X20.

Informační sestavy

Při uvádění do provozu, servisu a údržbě mohou správci hospodaření s energií a jejich týmy sledovat na panelu systému EnMon webové sestavy i výkonné prostředí pro diagnostiku a obsluhu systému. Systém APROL EnMon nabízí dvě přizpůsobitelná prostředí upravená speciálně pro konkrétní role a úlohy.

Systém sleduje hierarchii hlavního distributora, subdistributora a zákazníka. Každý měřicí bod lze přiřadit do oblasti, podoblasti nebo k zákazníkovi. K dispozici je nespočet předpřipravených účtovacích i analytických sestav a funkce pro analýzu trendů v různých formátech včetně tabulek, pruhových nebo koláčových grafů nebo různých trendových grafů.

Pro práci s daty nabízí systém APROL EnMon rozhraní SQL pro propojení s inteligentními podnikovými sítěmi. Rozhraní Iosys zajišťuje přístup pro čtení i zápis procesních proměnných bez nutnosti používání drahých rozhraní mezi odděleními plánování podnikových prostředků a monitorování spotřeby energie.

Pohodlné měření a řízení

Systém APROL EnMon nabízí mnoho modulů pro přesné výpočty s daty o spotřebě energie.

- Jedním z nich je modul FlowCalculation pro velmi přesný výpočet průtoku potrubím různých tvarů (šoupata, trysky atd.).

- Dalším je modul PowerCalculation pro výpočty termální energie ve vodě nebo páře.

Již jsme zmínili mnoho typů sestav, které dokáže systém APROL EnMon generovat, ale to není zdaleka vše. Jednou z velmi přínosných funkcí je správa zatížení, která pomáhá zmírňovat špičkové zatížení a brání neplánovaným výpadkům při náhlém přetížení.

Konfigurovatelné softwarové řídicí moduly umožňují ruční připojování i odpojování zatížení i přiřazování priorit a definování časovaných změn chování. Zatížení připojují a odpojují digitální výstupy X20DO nebo moduly rozhraní X20IF.

Systém APROL EnMon počítá se sazbami pro určité denní doby i roční období a umožňuje vlastní nastavení svátků. Obsluha pak může načasovat velké odběry na dobu nižších sazeb. Takto vzniklé úspory nákladů jsou obrovské.

Systém APROL EnMon je škálovatelný, snadno integrovatelný a lze díky němu snadno optimalizovat spotřebu energie. I při rostoucích cenách energií lze stále snižovat náklady na výrobní jednotky a šetřit cenné prostředky. Řešení B&R lze snadno a efektivně implementovat jak pro malé samostatné stroje, tak i pro ty nejrozsáhlejší továrny. Periferní spotřebitelé, jako jsou pomocné budovy a zařízení mohou hrát významnou roli v oblasti energetické účinnosti. APROL EnMon jim umožňuje snadnou integraci do jediného, komplexního řešení pro řízení energie.

APROL EnMon #2 dashboard
A wide array of billing and analysis reports provides a quick and comprehensive overview of energy costs.

Stáhnout článek ve formátu PDF

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.