Please choose country and language

Každoročně u nás pracují studenti na bakalářských a diplomových pracích. Letos začínáme také s první disertační prací. Studenti pracují buď v našem oddělení vývoje systémového software v Brně nebo v oddělení aplikací řídicí techniky v Brně nebo v Praze.

Studentům je u nás k dispozici potřebná infrastruktura, hardware a software. Často v rámci diplomových prací společně stavíme modely, které studenti navrhují a oživují. Součástí bakalářských a diplomových prací je bezplatné vyškolení studentů.

  • Ve školním roce 2016 / 2017 s námi spolupracovali a obhájili dva diplomanti a dva bakaláři na následujících pracích:
  • Aplikace lanového robota, FEKT VUT v Brně
  • Robotický stolní fotbal – nasvícení scény pro průmyslovou kameru, FEKT VUT v Brně
  • Robotický stolní fotbal – herní strategie, FSI VUT v Brně
  • Robotický stolní fotbal – detekce polohy spoluhráče, FSI VUT v Brně

Lanový robot je model paralelní kinematiky, která polohuje objekt v prostoru, zavěšený na osmi lanech pomocí osmi servo pohonů. Lanového robota nyní používáme při předváděcích akcích a na veletrzích.

Robotický stolní fotbal je klasický stolní fotbal s posuvnými a rotačními hráči. Jedno „mužstvo“ je automatizováno pomocí lineárně rotačních pohonů a řízeno pomocí PLC. Na druhé straně stojí lidský protihráč. Model plánujeme v letošním roce dále rozvíjet a používat na studentských a předváděcích akcích a na veletrzích.

Andrej Rajnoha, do roku 2016 student VUT v Brně a nyní zaměstnanec B&R, s výsledkem své diplomové práce.

Pro rok 2017 / 2018 budeme opět vypisovat bakalářské a diplomové práce na lanovém robotu a robotickém fotbale v Brně a na robotickém rameni Comau v Praze.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo