Please choose country and language

„Perfection in automation“ - to je heslo, které podtrhuje náš cíl plně uspokojit požadavky našich zákazníků a obecně i trhu. Chceme-li tyto požadavky splnit, musíme připravit dobře nastavené standardy a neustále zlepšovat všechny naše výrobky, procesy i služby.

Při plnění těchto úkolů využívá oddělení řízení jakosti systematický a profesionální přístup k podpoře věch obchodních oddělení po celou dobu životnosti výrobků. Integrální součástí naší snahy o dosahování těchto vysokých standardů je i zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců při interních školeních a integrace našich externích partnerů – dodavatelů i zákazníků.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo