Please choose country and language

Oddělení nákupu je životně důležitým orgánem společnosti a nabízí možnost neustálého snižování celkových nákladů při zachování vysoké kvality nutné pro úspěch našeho podnikání. Partnerství s našimi dodavateli je důležitou součástí filozofie naší společnosti.

Strategický nákup

V oddělení strategického nákupu vytvářejí odborníci na jednotlivé skupiny výrobků střednědobé a dlouhodobé strategie nákupu jednotlivých skupin materiálů u smluvních dodavatelů. Důležitou součástí řízení dodávek v oddělení strategického nákupu je práce se smluvními dodavateli a zajištění všech potřeb společnosti.

Operativní nákup

Oddělení operativního nákupnu spolupracuje se strategicky schválenými dodavateli na zajištění dostupnosti požadovaných materiálů v definované kvalitě a za "nejlepší cenu". Jako důležitá spojnice mezi plánováním výroby, výrobou a prodejem, používá toto oddělení nejnovější nástroje materiálového plánování k průběžné optimalizaci velikosti objednávek a řízení zásob, pro zajištění flexibility potřebné pro splnění požadavků našich zákazníků.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo