Popis

Chytrá zařízení jako jsou tablety, smartphony atd., jsou považována za perfektní příklady výkonných technologií s maximální použitelností. Není divu, že obsluha průmyslových strojů a systémů a tedy také výrobci takových zařízení, netouží používat při jejich každodenní obsluze nic víc. S mapp View B&R nyní nabízí přístup k webovým technologiím, které lze využít k vývoji HMI aplikací. Vývojáři mohou díky mapp View vytvářet výkonné a intuitivní HMI aplikace. Všechny zde použité webové technologie jsou zahranuty v mapp View. Není tedy nutné učit se široké spektrum různých technologií. Vývojáří HMI aplikací se mohou soustředit pouze na řešení svých úkolů.

Toto vzdálené školení probíhá online. Emailem obdržíte pozvánku do virtuální učebny v Microsoft Teams. To může vyžadovat další registraci z vaší strany, pokud ještě nemáte vytvořený účet.

Každý účastník školení potřebuje vlastní PC, připojení k internetu, mikrofón a sluchátka nebo headset. Doporučujeme mít i druhý monitor, ale není to povinné. Doporučujeme mít stabilní připojení k internetu.

Všechna cvičení jsou prováděna v Automation Runtime Simulation (ArSim).

Každý den jsou naplánované až dvě živé vysílání. Poté obdržíte příklady k procvičení Po tuto dobu je školitel dostupný na chatu. Chat můžete využívat také ke sdílení vašich zkušeností s ostatními účastníky online školení. Školení trvá obvyvkle 3-4 hodiny denně.

Cíle a obsah

 • Přehled HMI aplikací a hardwaru
 • Koncept mapp View
 • mapp View programming guide
 • Vytváření stránek a navigace
 • Vzhled a styling
 • Datové spojení s OPC UA
 • Vkládání obrázků
 • Systém uživatelských rolí
 • Lokalizace
 • Události a akce
 • Zobrazení alarmů, grafů a dat v mapp View
 • Vytváření účinných HMI aplikací s mapp View

Školení zahrnuje

 • Účastníci vytvářejí koncepce HMI aplikací.
 • Účastníci konfigurují HMI aplikace pro obsluhu stroje.
 • Účastníci realizují návrhy pro různé obslužné panely.
 • Účastníci integrují HMI aplikace do strojů.
 • Účastníci používají web technologie na mobilních zařízeních.

Poskytnuté dokumenty

TM611 – Working with mapp View

Smart devices such as tablets, smartphones, etc. are considered perfect examples of technology with ultimate usability. Unsurprisingly, operators of industrial machines and systems – and therefore also manufacturers of such equipment – desire nothing less when interacting with the machinery they use every day. With mapp View, B&R now offers access to web technology that can be used to develop HMI systems for B&R automation applications. Application engineers can use mapp View to create powerful and intuitive HMI solutions. The web technology used here is encapsulated with mapp View. Learning a broad field of technology is not necessary. HMI developers can focus entirely on creating a solution for the task at hand.

Learning objectives and content

 • mapp View concept
 • Page creation and navigation
 • Visual appearance - Styling
 • Data binding with OPC UA
 • Integrating media files
 • User role system
 • Localization
 • Events and actions

Description

Model number

TM611 - Working with mapp View

TM611TRE.471-GER

TM611TRE.471-ENG

TM641 – Display alarms, charts and data in mapp View

mapp View is a powerful yet versatile tool within Automation Studio for designing dynamic HMI applications that allow operators to clearly and intuitively view even the most complex real-life industrial processes in graphic form. A visual editor and pre-designed widgets allow the implementation of individual solutions.

A central aspect of an HMI application is how it displays process values, messages and information about the machine status. Other important functions of an HMI application include displaying alarm lists, trend curves and data management.

Objectives and contents

 • Configuring and displaying alarms
 • Relationship between alarm system and text system
 • Expanded alarm configuration
 • Displaying diagrams
 • Displaying additional data
 • Dynamic graphics

Name

Model number

TM641 – Displaying alarms, diagrams and data in mapp View

TM641TRE.433-ENG

TM641TRE.433-ENG

TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications

mapp View includes a wide range of combinable and easy-to-configure standard components. The exercises in this training module are designed to deepen your existing basic knowledge of mapp View. The additional information, configuration options and combination of various widgets open up entirely new possibilities for designing an HMI application.

The exercises in this training module are divided into several categories. The main areas of focus include implementing dynamic behavior in the HMI application itself, using dialog boxes and message boxes as expanded tasks of the event and action system as well as adjusting the HMI application to the user.

Objectives and contents

 • Dialog and message boxes
 • Using roles and rights on widgets
 • Animations in the HMI application
 • Tasks with different variable types
 • Exercises with the text system
 • Content engineering in XML
 • Multi-client / Multi-user

Name

Model number

TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications

TM671TRE.433-GER

TM671TRE.433-ENG

Předpoklady

SRL210 – Online školení: Základy Automation Studia

Automation Studio je využíváno ke konfiguraci a programování všech řídící prvků B&R. Cílem školení je získat jasný přehled o všech produktových skupinách, naučit se zprovoznit řídicí jednotky, pochopit fungování runtime prostředí a seznámit se z konfigurací a diagnostikou.

Toto školení je předpokladem pro mnoho dalších navazujících školení.

Toto vzdálené školení probíhá online. Emailem obdržíte pozvánku do virtuální učebny v Microsoft Teams. To může vyžadovat další registraci z vaší strany, pokud ještě nemáte vytvořený účet.

Každý účastník školení potřebuje vlastní PC, připojení k internetu, mikrofón a sluchátka nebo headset. Doporučujeme mít i druhý monitor, ale není to povinné. Doporučujeme mít stabilní připojení k internetu.

Všechna cvičení jsou prováděna v Automation Runtime Simulation (ArSim). Použití ETA Light system (ETAL210.1050-1 with accessories) je výhodou.

Každý den probíhá živé vysílání. Poté obdržíte příklady k procvičení Po tuto dobu je školitel dostupný na chatu. Chat můžete využívat také ke sdílení vašich zkušeností s ostatními účastníky online školení. Školení trvá obvyvkle 2-3 hodiny denně.

Cíle a obsah

 • Filozofie B&R a jejích produktů
 • Použití Automation Studia
 • Využití integrované nápovědy
 • Vytvořit online připojení do řídicí jednotky
 • Prvotní instalace řídicí jednotky
 • Konfigurace hardwaru
 • Práce s textovými a tabulkovými editory
 • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
 • Možnosti konfigurace Automation Runtime
 • Runtime a bootování řídicí jednotky
 • Využití možností integrované diagnostiky

Školení zahrnuje

 • Účastníci budou vytvářet projekty a konfigurovat řídicí prvky.
 • Účastníci vytvoří programy pro automatizační aplikace.
 • Účastníci budou simulovat procesy a poté je uvádět do provozu.
 • Účastníci provedou diagnostiku řídících komponent a programů.
Kód školení

SRL611.5

Přihlásit se Pro informace o cenách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce

Místo konání

B&R Online (CZ)

Remote Lecture
Česká republika

Organizátor

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Česká republika

Telefon:
+420 / 541 4203 - 11

Informace o rezervaci

Od: 24.01.2022
Start: 07:55

Do: 27.01.2022
Konec: 17:08

Délka: 4 Dny

Jazyk: Čeština