Popis

Chytrá zařízení jako jsou tablety, smartphony atd., jsou považována za perfektní příklady výkonných technologií s maximální použitelností. Není divu, že obsluha průmyslových strojů a systémů a tedy také výrobci takových zařízení, netouží používat při jejich každodenní obsluze nic víc. S mapp View B&R nyní nabízí přístup k webovým technologiím, které lze využít k vývoji HMI aplikací. Vývojáři mohou díky mapp View vytvářet výkonné a intuitivní HMI aplikace. Všechny zde použité webové technologie jsou zahranuty v mapp View. Není tedy nutné učit se široké spektrum různých technologií. Vývojáří HMI aplikací se mohou soustředit pouze na řešení svých úkolů.

Cíle a obsah

 • Přehled HMI aplikací a hardwaru
 • Koncept mapp View
 • mapp View programming guide
 • Vytváření stránek a navigace
 • Vzhled a styling
 • Datové spojení s OPC UA
 • Vkládání obrázků
 • Systém uživatelských rolí
 • Lokalizace
 • Události a akce
 • Zobrazení alarmů, grafů a dat v mapp View
 • Vytváření účinných HMI aplikací s mapp View

Školení zahrnuje

 • Účastníci vytvářejí koncepce HMI aplikací.
 • Účastníci konfigurují HMI aplikace pro obsluhu stroje.
 • Účastníci realizují návrhy pro různé obslužné panely.
 • Účastníci integrují HMI aplikace do strojů.
 • Účastníci používají web technologie na mobilních zařízeních.

Poskytnuté dokumenty

TM600 – Introduction to Visualization

Human nature has always driven man to depict objects and events using images. The techniques and possibilities available for doing so have advanced steadily over the years, opening up a wide range of technological solutions to choose from.

Objectives and contents

 • Definition of visualization
 • Definition of human-machine communication
 • Visualization in automation
 • History of visualization in technology
 • Requirements and selection criteria for HMI applications
 • Introduction to different visualization concepts
 • Getting to know the design aspects of HMI applications
 • User groups and permissions
 • Overview of other design guidelines

Name

Model number

TM600 – Introduction to Visualization

TM600TRE.00-ENG

TM600TRE.00-ENG

TM611 – Working with mapp View

Smart devices such as tablets, smartphones, etc. are considered perfect examples of powerful technology with ultimate usability. Unsurprisingly, operators of industrial machines and systems – and therefore also manufacturers of such equipment – desire nothing less when interacting with the machinery they use every day. With mapp View, B&R now offers access to web technology that can be used to develop HMI systems for B&R automation applications. Application engineers can use mapp View to create powerful and intuitive HMI solutions. The web technology used here is encapsulated with mapp View. Learning a broad field of technology is not necessary. HMI developers can focus entirely on creating a solution for the task at hand.

Objectives and contents

 • mapp View concept
 • Page creation and navigation
 • Visual appearance - Styling
 • Data binding via OPC UA
 • Integrating media files
 • User role system
 • Localization
 • Events and actions

Name

Order number

TM611 – Working with mapp View

TM611TRE.433-ENG

TM611TRE.433-ENG

TM641 – Display alarms, charts and data in mapp View

mapp View is a powerful yet versatile tool within Automation Studio for designing dynamic HMI applications that allow operators to clearly and intuitively view even the most complex real-life industrial processes in graphic form. A visual editor and pre-designed widgets allow the implementation of individual solutions.

A central aspect of an HMI application is how it displays process values, messages and information about the machine status. Other important functions of an HMI application include displaying alarm lists, trend curves and data management.

Objectives and contents

 • Configuring and displaying alarms
 • Relationship between alarm system and text system
 • Expanded alarm configuration
 • Displaying diagrams
 • Displaying additional data
 • Dynamic graphics

Name

Model number

TM641 – Display alarms, diagrams and data in mapp View

TM641TRE.433-ENG

TM641TRE.433-ENG

TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications

mapp View includes a wide range of combinable and easy-to-configure standard components. The exercises in this training module are designed to deepen your existing basic knowledge of mapp View. The additional information, configuration options and combination of various widgets open up entirely new possibilities for designing an HMI application.

The exercises in this training module are divided into several categories. The main areas of focus include implementing dynamic behavior in the HMI application itself, using dialog boxes and message boxes as expanded tasks of the event and action system as well as adjusting the HMI application to the user.

Objectives and contents

 • Dialog and message boxes
 • Using roles and rights on widgets
 • Animations in the HMI application
 • Tasks with different variable types
 • Exercises with the text system
 • Content engineering in XML
 • Multi-client / Multi-user

Name

Model number

TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications

TM671TRE.433-GER

TM671TRE.433-ENG

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

 • Představení B&R
 • Filozofie B&R a jejích produktů
 • Práce s Automation Studio
 • Využití integrované nápovědy
 • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
 • Prvotní instalace řídicí jednotky
 • Vytvoření hardwarové konfigurace
 • Práce s texty a tabulkovými editory
 • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
 • Možnosti konfigurace Automation Runtime
 • Runtime a bootování řídicí jednotky
 • Použití diagnostiky
 • Přehled programovacích jazyků
Kód školení

SEM611.4

Přihlásit se Pro informace o cenách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce

Místo konání

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Česká republika

Organizátor

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Česká republika

Telefon:
+420 / 541 4203 - 11

Fax:
+420 / 541 4203 - 26

Informace o rezervaci

Od: 26.11.2018
Start: 09:30

Do: 29.11.2018
Konec: 16:31

Stav:
Délka: 4 Dny

Jazyk: Čeština